New post
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Adolf Hitler

Dyktator Niemiec od 1933 do 1945. Inwazją na Polskę we wrześniu 1939 zainicjował II Wojnę Światową. Przez całą wojnę ściśle zaangażowany w operacje wojskowe, kluczowy dla popełnienia zbrodni Holokaustu.

Adolf Hitler

Dyktator Niemiec od 1933 do 1945. Inwazją na Polskę we wrześniu 1939 zainicjował II Wojnę Światową. Przez całą wojnę ściśle zaangażowany w operacje wojskowe, kluczowy dla popełnienia zbrodni Holokaustu.

świętuje 25 rocznicę wstąpienia do wojska, by walczyć w I wojnie światowej

Centralnym problemem jest Polska. Musi być załatwiony za wszelką cenę. Atak możliwy z naruszeniem neutralności belgijsko-holenderskiej. 

Sukcesu politycznego lub wojskowego nie można osiągnąć bez podejmowania ryzyka. Jako przeciwnicy, to tylko sprawa Anglii - poza samą Polską - z Francją holowaną w ślad za nią.

Anglia, w przeciwieństwie do 1914 r., nie wpadnie w wojnę trwającą lata. Dyskusja o Anglii, która pragnęła długiej wojny, jest bezprzedmiotowa. Żaden rząd nie zrobi z długiej wojny jako swojego głównego celu. Anglia, znając wojnę, doskonale zdaje sobie sprawę, że może przegrać i że nawet zwycięska wojna nie zrekompensuje kosztów. Zobacz więcej

Drugie spotkanie z Hitlerem jest krótsze i powiedziałbym, bardziej zwięzłe. Nawet w swej gestykulacji zdradza bardziej niż wczoraj wolę szybkiego działania. Nasze powitanie jest serdecznie lecz powściągliwe.

Raportuję do Duce w Pałacu Weneckim. Oprócz sprawozdania z tego, co się wydarzyło, przedstawiam również własną ocenę sytuacji, jak również zaangażowanych ludzi i wydarzeń. Zobacz więcej

Jestem stanowczo przekonany, że ani Anglia, ani Francja nie włączą się do wojny powszechnej.

Wszystko jest winą Anglików. Polakom stanowczo należy dać nauczkę. Kraje demokratyczne są gorsze od Niemiec. Nie będą walczyć.

Podtrzymuję moje niezachwiane przekonanie, że zachodnie demokracje nie zaryzykują rozpętania wojny światowej.

Jeśli muszę poprowadzić Niemcy na wojnę, to wolę to zrobić raczej dziś niż jutro. I nie zrobię tego tak, jak Wilhelm II, który pozwolił, by wyrzuty sumienia powstrzymały go przed całkowitym zaangażowaniem swoich sił zbrojnych. Będę walczył do końca.

Nie mam żadnych romantycznych celów. Nie pragnę rządzić. Przede wszystkim nie chcę niczego od Zachodu; niczego dzisiaj i niczego jutro. Nie pragnę niczego od gęsto zaludnionych regionów świata ... Wszystko co przypisują mi ludzie, nie jest prawdą. Muszę jednak mieć wolną rękę na wschodzie. Powtarzam: jest to kwestia zboża i drewna, które mogę znaleźć tylko poza Europą.

uczestniczył w wystawieniu opery Mozarta “Don Giovanni” na festiwalu muzycznym w Salzburgu
Spotkanie z gawędziarzem z Gdańska
podróżuje do Obersalzbergu
rozkazał złożyć wieniec na cześć Hindenburga pod pomnikiem Tannenberga