New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Adolf Hitler

Dyktator Niemiec od 1933 do 1945. Inwazją na Polskę we wrześniu 1939 zainicjował II Wojnę Światową. Przez całą wojnę ściśle zaangażowany w operacje wojskowe, kluczowy dla popełnienia zbrodni Holokaustu.

Adolf Hitler

Dyktator Niemiec od 1933 do 1945. Inwazją na Polskę we wrześniu 1939 zainicjował II Wojnę Światową. Przez całą wojnę ściśle zaangażowany w operacje wojskowe, kluczowy dla popełnienia zbrodni Holokaustu.

Z ulotki zrzucanej nad Warszawą

Niniejszym kieruje się następujący apel do dowódcy wojskowego Warszawy:

  1. W ciągu dwunastu godzin wszystkie sekcje miasta mają zostać przekazane bez walki pod okupację żołnierzom niemieckim, którzy je otoczyli.
  2. W tym samym czasie wojska polskie w Warszawie mają się poddać niemieckim dowódcom wojskowym.
  3. Jeśli żądania te zostaną spełnione, o zamiarze poddania się należy poinformować najbliższego niemieckiego dowódcę wojskowego.
  4. Jeżeli żądania te nie zostaną spełnione, ludność cywilna ma dwanaście godzin na ewakuację z obszaru miasta drogami prowadzącymi na Siedlce i Garwolin. W tym przypadku, po upływie 12 godzin, całe miasto Warszawa zostanie uznane za strefę walki ze wszystkimi tego konsekwencjami. Odliczanie dwunastu godzin rozpoczyna się w momencie zrzucenia niniejszej ulotki.

Z ulotki zrzucanej nad Warszawą

Do ludności Warszawy!

Wasz rząd uczynił z Warszawy pole bitwy i pozbawił ją statusu miasta otwartego. Wasze dowództwo wojskowe nie tylko zezwoliło na użycie w mieście ciężkiej artylerii, ale także wezwało Was do wznoszenia barykad na każdej ulicy i stawiania oporu wojsku niemieckiemu.

Wasz rząd złamał prawo międzynarodowe żądając, aby ludność cywilna chwyciła za broń i stawiła opór niemieckim oddziałom, angażując się tym sposobem w wojnę partyzancką. Ponieważ część ludności Warszawy odpowiedziała na to wezwanie, Warszawa stała się polem bitwy. Mimo to, na polecenie Führera, dotychczas bombardowane były tylko te części miasta, które mają znaczenie militarne, takie jak dworce kolejowe, lotniska, koszary i trasy tranzytowe.

jest w Łodzi
  1. Propaganda jest ważnym narzędziem przywództwa do przekazywania i wzmacniania woli zwycięstwa i do niszczenia morale i woli zwycięstwa u wrogów. Na wojnie nie ma problemów z jurysdykcją. Liczy się skuteczne wykorzystanie instrumentu propagandowego. W porównaniu z tym, wszelkie inne kwestie są nieistotne.
  2. Aparat propagandowy Ministerstwa Propagandy, który został zbudowany na przestrzeni lat, jest głównym narzędziem praktycznego zastosowania propagandy. Jego rozbicie podczas wojny byłoby porównywalne z rozbiciem niektórych części Wehrmachtu.
  3. W przypadkach, gdzie praktyczny rozwój spowodował, że pojawiły się analogiczne ciała o podobnych celach, agencje te będą skoordynowane i będą wykonywać swoje zadania, jakkolwiek podobne, w autentycznej współpracy.

11:40

Naszemu żydodemokratycznemu wrogowi udało się wywołać wojnę między Anglikami a Niemcami. Ich oskarżenia są pełne oszczerstw i pozbawione jakiejkolwiek wiarygodności, tak jak w 1914 r. Nic się nie zmieniło.

Tym, co jednak uległo zmianie jest siła i wola Rzeszy, by przewodzić w tej walce z determinacją niezbędną, by udaremnić planowaną zbrodnię przeciwko ludzkości. Rok 1918 nie ma prawa się powtórzyć. Niemiecki Wehrmacht w ciągu kilku tygodni obróci w pył angielską politykę osaczania Europy Wschodniej. Od strony zachodniej niemieckiej ziemi będą bronić najwspanialsze fortyfikacje w dziejach. Niemiecki lud jest gotów poświęcić się tej sprawie, gdyż wie, że biorąc pod uwagę rozmiar naszej armii i wielką historię, nie musi się lękać stojących przed nim wyzwań. Zjednoczeni jesteśmy niepokonani. W przeszłości przegrywaliśmy tylko wtedy, gdy byliśmy jako kraj podzieleni.

11:10

Odezwa do narodu niemieckiego!

Wielokrotnie proponowałem Anglii i Anglikom porozumienie i przyjaźń narodu niemieckiego. Cała moja polityka została oparta na idei takiego zrozumienia. Odrzucano ją raz po raz. Zamiast tego trwało nieustanne poszukiwanie nowych pretekstów służących ograniczeniu niemieckiego Lebensraum, nawet tam, gdzie nigdy nie zagrażaliśmy interesom brytyjskim. Podejmowano wciąż nowe próby, aby utrudnić nam życie. Zobacz więcej

10:35

dekret

Czynię odpowiedzialnymi Reichsleitera Bouhlera i dr Brandta za poszerzenie kompetencji niektórych lekarzy, którzy dopiero mają zostać imiennie wskazani, tak aby mogli oni przeprowadzić zabieg eutanazji zgodnie z ich najlepszym osądem humanitarnej śmierci wobec niektórych nieuleczalnie chorych pacjentów, których stan uznany będzie za terminalny.

10:00

Do żołnierzy Wehrmachtu!
Państwo polskie odrzuciło propozycję pokojowego uregulowania stosunków sąsiedzkich, o którą walczyłem, i wezwało do broni.
Niemcy w Polsce są prześladowani przez krwawy terror i wypędzani ze swoich domów.
Liczne przypadki naruszenia granic, nie do przyjęcia dla wielkiej potęgi, dowodzą, że Polacy nie chcą już szanować granic Rzeszy Niemieckiej. Aby położyć kres temu szaleństwu, nie pozostaje mi nic innego, jak siłą odpowiedzieć na siłę.
Armia niemiecka z niezachwianą determinacją odbędzie tę walkę w obronie honoru i żywotnych praw zmartwychwstałego narodu niemieckiego.
Oczekuję, że każdy żołnierz uznając wielką i odwieczną niemiecką tradycję wojskową, wypełni swój obowiązek do końca.
Bądźcie świadomi, w każdych okolicznościach, że w istocie jesteście przedstawicielami Narodowej Socjalistycznej Wielkiej Rzeszy Niemieckiej.
Niech żyje nasz Naród i nasza Rzesza!

Szanowny Panie Prezydencie!

Rozumiem Pańskie obawy. Ja także nigdy nie lekceważyłem wielkich zobowiązań spoczywających na ludziach kierujących losami narodów. Jako dawny żołnierz frontowy znam, tak jak i Pan, okropieństwa wojny. To doświadczenie i ta wiedza powodowały, że uczciwie i z honorem dążyłem do usunięcia wszystkich kwestii spornych między naszymi narodami. Naród francuski wiedział, mówiłem o tym otwarcie, że jedynym warunkiem jest tu zwrot Doliny Saary. Zobacz więcej

Historia z niemieckim samolotem cywilnym, który już wcześniej dostał rozkaz, by lecieć w celu uniknięcia incydentów do Prus Wschodnich nad morzem - pokazuje jedynie to, że polski rząd nie kontroluje już żołnierzy, których sam podburzył. Od wczoraj Gdańsk jest zablokowany przez polskie wojska, co jest sytuacją samą w sobie nie do zniesienia. W tych okolicznościach nikt nie jest w stanie stwierdzić, co może przynieść następna godzina. Mogę Cię tylko zapewnić, że istnieje wyraźna granica, poza którą w żadnym wypadku nie mogę się cofnąć.

16:10

  1. Niemcy nigdy nie dążyły do konfliktów z Anglią, ani nie ingerowały w angielskie interesy. Wręcz przeciwnie, od lat starają się - choć niestety bez skutku - zaskarbić sobie przyjaźń Anglii. Z tego powodu dobrowolnie zrezygnowały z realizacji własnych interesów w dużej części Europy, co z perspektywy narodowo-politycznej byłoby bardzo trudne do zaakceptowania.

  2. Rzesza niemiecka jednakże, jak każde inne państwo, ma pewne określone interesy, których wyrzec się nie może. Nie przekraczają one koniecznego minimum wynikającego z niemieckiej historii i z sytuacji gospodarczej. Przyczyny niektórych z tych kwestii miały i mają źródło zarówno w charakterze narodowo-politycznym, jak i w psychologii i żaden niemiecki rząd nie może ich ignorować.

10:15

Dziękuję Ci za list. Mam nadzieję, że pakt Ribbentrop-Mołotow przyniesie zdecydowany zwrot w dobrą stronę w stosunkach politycznych między naszymi krajami.

Nasze kraje potrzebują pokojowych stosunków między sobą. Zgoda rządu niemieckiego na zawarcie paktu o nieagresji stanowi podstawę do wyeliminowania napięć politycznych i ustanowienia pokoju i współpracy między naszymi krajami.09:40

1) Szczerze cieszę się z podpisania nowej niemiecko-sowieckiej umowy handlowej jako pierwszego kroku w polepszaniu stosunków niemiecko-sowieckich.

 

2) Zawarcie paktu o nieagresji ze Związkiem Radzieckim oznacza dla mnie ustalenie niemieckiej polityki na długi czas. Niemcy wznawiają tym samym kurs polityczny, który był korzystny dla obu państw w minionych wiekach. Rząd Rzeszy jest zdecydowany zaakceptować wszystkie konsekwencje tak daleko idących zmian.09:35

Gotowość Kremla do polepszenia stosunków z Niemcami, która stała się widoczna po odejściu Litwinowa, uległa jeszcze wzmocnieniu w ostatnich tygodniach i umożliwiła mi po wstępnym wyjaśnieniu wysłanie mojego Ministra Spraw Zagranicznych do Moskwy w celu zawarcia paktu, który jest najobszerniejszym istniejącym paktem o nieagresji i którego tekst został podany do publicznej wiadomości. Pakt nie przewiduje warunków wstępnych i zakłada również obowiązek konsultacji we wszystkich kwestiach dotyczących Rosji i Niemiec. Ponadto, muszę Ci powiedzieć, Duce, że pakt ten w przypadku jakiegokolwiek konfliktu zapewnia życzliwość Rosji. Poza wszystkim przestaje istnieć niebezpieczeństwo uczestnictwa Rumunii w takim konflikcie!

Trudności stojące na drodze negocjacji pokojowych przy obecnym poziomie napięcia są oczywiste.  Im dłużej utrzymuje się to napięcie, tym trudniej będzie o opamiętanie.Trudności te można jednak złagodzić, jeśli nie usunąć, pod warunkiem, że już na początku doszłoby do obustronnego rozejmu, i to naprawdę po wszystkich stronach, by powstrzymać polemiki i jątrzenie. Zobacz więcej