New post
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 Epilog

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Benito Mussolini

Duce, założyciel ruchu faszystowskiego

Historia z niemieckim samolotem cywilnym, który już wcześniej dostał rozkaz, by lecieć w celu uniknięcia incydentów do Prus Wschodnich nad morzem - pokazuje jedynie to, że polski rząd nie kontroluje już żołnierzy, których sam podburzył. Od wczoraj Gdańsk jest zablokowany przez polskie wojska, co jest sytuacją samą w sobie nie do zniesienia. W tych okolicznościach nikt nie jest w stanie stwierdzić, co może przynieść następna godzina. Mogę Cię tylko zapewnić, że istnieje wyraźna granica, poza którą w żadnym wypadku nie mogę się cofnąć.

09:35

Gotowość Kremla do polepszenia stosunków z Niemcami, która stała się widoczna po odejściu Litwinowa, uległa jeszcze wzmocnieniu w ostatnich tygodniach i umożliwiła mi po wstępnym wyjaśnieniu wysłanie mojego Ministra Spraw Zagranicznych do Moskwy w celu zawarcia paktu, który jest najobszerniejszym istniejącym paktem o nieagresji i którego tekst został podany do publicznej wiadomości. Pakt nie przewiduje warunków wstępnych i zakłada również obowiązek konsultacji we wszystkich kwestiach dotyczących Rosji i Niemiec. Ponadto, muszę Ci powiedzieć, Duce, że pakt ten w przypadku jakiegokolwiek konfliktu zapewnia życzliwość Rosji. Poza wszystkim przestaje istnieć niebezpieczeństwo uczestnictwa Rumunii w takim konflikcie!

Ribbentrop przystał na propozycję spotkania. Zdecydowałem wyruszyć jutro wieczorem, by spotkać się z nim w Salzburgu. DucePremier Włoch jest zaniepokojony, czy dowiodę Niemcom odpowiednimi dokumentami, że wybuch wojny w tym czasie byłby szaleństwem.

Mussolini ciągle ma pomysł na międzynarodową konferencji pokojową. Uważam, że byłoby to doskonałe posunięcie.

Ambasador Japonii informuje mnie, że Tokio zadecydowało o przystąpieniu do Państw Osi. Po takiej niepewności, zastanawiam się, czy to prawda. I jeśli tak, to zastanawiam się, czy tak jest najlepiej, jako że rozmowy z Moskwą jak do tej pory pozostają bez rozstrzygnięcia. Ponadto czy nie uczyni to Niemiec bardziej aroganckimi i nie zachęci do pośpiechu i jeszcze większej bezkompromisowości, a tym samym czy nie doprowadzi kryzysu do punktu wrzenia w sprawie Gdańska?

Król najserdeczniej potwierdził Duce przyznanie mi Orderu Annuncjaty.

Z Beninim u DucePremier Włoch w celu omówienia kwestii albańskiej rudy żelaza. Duce jest całkiem zadowolony z raportu. Decyduje, że w przyszłości powinienem odbyć podróż do Albanii, podczas której zostanie mi nadany Order Annuncjaty. Massimo pisze z Berlina w raczej uspokajającym tonie. Nie przewiduje żadnych natychmiastowych agresywnych kroków ze strony Niemiec, mimo że sytuacja w Gdańsku wygląda poważnie i niebezpiecznie.