New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Edvard Benes

Prezydent Czechosłowacji w latach 1935-1938. Po kryzysie sudeckim i okupacji niemieckiej przeprowadził się do Londynu.

Edvard Benes

Prezydent Czechosłowacji w latach 1935-1938. Po kryzysie sudeckim i okupacji niemieckiej przeprowadził się do Londynu.

Odbyłem pierwszą rozmowę z Halifaxem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pokrótce wspomnieliśmy wydarzenia z Monachium, a następnie szczegółowo omówiliśmy moje plany na przyszłość. Sir Orme Sargent był obecny. Poprosiłem lorda Halifaxa, aby wyraził zgodę na utworzenie czechosłowackiego ciała zbiorowego, które powinno reprezentować rząd lub faktycznie stać się rządem. Organ ten byłby wierzchołkiem całej naszej służby dyplomatycznej i konsularnej. Przede wszystkim stanąłby na czele naszej armii, która była wówczas w trakcie rekonstrukcji. Od samego początku postawa Lorda Halifaxa była zachęcająca i pozytywna. Poprosił mnie o kontynuowanie organizacji naszych działań i informowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych o postępach całego ruchu.

Później rząd brytyjski udzieli konkretnej odpowiedzi i podejmie wszelkie postulowane środki.

09:30

W chwili, kiedy Brytyjczycy są zobowiązani do wzięcia udziału w wojnie narzuconej Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji przez Niemcy, z głębokim i niezmiennym współczuciem chcę przekazać Waszej Ekscelencji pragnienie i decyzję Czechów i Słowaków o poparciu waszego narodu w walce o wolną Europę.

Nasz kraj został najechany i jest okupowany przez armię nazistowską, cały naród cierpi z powodu nieludzkiego terroru i ucisku. Jednak siły, zarówno moralne, jak i fizyczne, pozostają nienaruszone. My także, obywatele Czechosłowacji, uważamy, że jesteśmy w stanie wojny z armią niemiecką i będziemy wspólnie z waszym narodem maszerować aż do ostatecznego zwycięstwa i wyzwolenia naszej ojczyzny.