New post
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 Epilog

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Edward Rydz-Śmigły

Dowódca polskiej Armii podczas I Wojny Światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. W 1939 mianowany Wodzem Naczelnym Polskich Sił Zbrojnych.

Edward Rydz-Śmigły

Dowódca polskiej Armii podczas I Wojny Światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. W 1939 mianowany Wodzem Naczelnym Polskich Sił Zbrojnych.

14:00

Nie lekceważy zapowiedzi niemiec­kich i sowieckich o układzie o nieagresji Niemcy - Sowiety. Demon­stracja taka jest dla obu stron kosztowna ideologicznie. Trudno w tych warunkach sądzić, że dzieje się to bez głębszego celu. Poza momen­tem silnego zaskoczenia i deprymującego oddziałania na opinię Fran­cji i Anglii na pewno ma Hitler na oku cel zastraszenia nas i ewentu­alnego przygotowania rozgrywki wojennej z nami.

Wczorajsze uroczystości w Krakowie, a zwłaszcza przemówienie Marszałka Śmigłego-Rydza spotkało się na łamach z prasy angielskiej z najbardziej życzliwą oceną.

“Times” poświęca przemówieniu Marszałka długi artykuł wstępny, w którym podkreśla, co następuje: "W dniu wczorajszym cała Polska, a w szczególności Kraków święcił rocznicę historycznego wymarszu z Krakowa legionistów Piłsudskiego, którzy na początku wieku, ćwierć wieku temu, zdecydowali się bić za tę Polskę, która jeszcze nie istniała".

Koledzy! 

Nie żywimy w stosunku do nikogo agresywnych zamiarów. To jest chyba jasne i nie ulega wątpliwości, tak samo, jak nie ulega wątpliwości, że przeciwstawimy się wszystkimi środkami bez reszty każdej próbie bezpośredniego, lub pośredniego naruszenia interesów, praw i godności naszego państwa.

Uważam za swój miły obowiązek stwierdzić z głębokim odczuciem i żołnierską wzajemnością, że Polska ma wśród narodów szczerych przyjaciół, którzy rozumieją sedno sprawy i którzy określili swój stosunek do nas.

Stanowisko w sprawie Gdańska w ciągu stuleci związanego z Polską i stanowiącego płuco jej organizmu gospodarczego, Polska sprecyzowała niedwuznacznie.

Nie myśmy zaczęli proces gdański, nie my wycofujemy się ze zobowiązań i nasze postępowanie będzie dostosowane do postępowania strony drugiej.

Ostrzegamy! Polska odeprze bezpośrednie i pośrednie zamachy! Doniosła mowa Naczelnego Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza na błoniach krakowskich.

W całym kraju przygotowania do święta 6 sierpnia. Jutro ma przemawiać marszałek Śmigły-Rydz na święcie legionistów w Krakowie.