New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Edward Rydz-Śmigły

Dowódca polskiej Armii podczas I Wojny Światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. W 1939 mianowany Wodzem Naczelnym Polskich Sił Zbrojnych.

Edward Rydz-Śmigły

Dowódca polskiej Armii podczas I Wojny Światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. W 1939 mianowany Wodzem Naczelnym Polskich Sił Zbrojnych.

14:00

Nie lekceważy zapowiedzi niemiec­kich i sowieckich o układzie o nieagresji Niemcy - Sowiety. Demon­stracja taka jest dla obu stron kosztowna ideologicznie. Trudno w tych warunkach sądzić, że dzieje się to bez głębszego celu. Poza momen­tem silnego zaskoczenia i deprymującego oddziałania na opinię Fran­cji i Anglii na pewno ma Hitler na oku cel zastraszenia nas i ewentu­alnego przygotowania rozgrywki wojennej z nami.

Wczorajsze uroczystości w Krakowie, a zwłaszcza przemówienie Marszałka Śmigłego-Rydza spotkało się na łamach z prasy angielskiej z najbardziej życzliwą oceną.

“Times” poświęca przemówieniu Marszałka długi artykuł wstępny, w którym podkreśla, co następuje: "W dniu wczorajszym cała Polska, a w szczególności Kraków święcił rocznicę historycznego wymarszu z Krakowa legionistów Piłsudskiego, którzy na początku wieku, ćwierć wieku temu, zdecydowali się bić za tę Polskę, która jeszcze nie istniała".

Koledzy! 

Nie żywimy w stosunku do nikogo agresywnych zamiarów. To jest chyba jasne i nie ulega wątpliwości, tak samo, jak nie ulega wątpliwości, że przeciwstawimy się wszystkimi środkami bez reszty każdej próbie bezpośredniego, lub pośredniego naruszenia interesów, praw i godności naszego państwa.

Uważam za swój miły obowiązek stwierdzić z głębokim odczuciem i żołnierską wzajemnością, że Polska ma wśród narodów szczerych przyjaciół, którzy rozumieją sedno sprawy i którzy określili swój stosunek do nas.

Stanowisko w sprawie Gdańska w ciągu stuleci związanego z Polską i stanowiącego płuco jej organizmu gospodarczego, Polska sprecyzowała niedwuznacznie.

Nie myśmy zaczęli proces gdański, nie my wycofujemy się ze zobowiązań i nasze postępowanie będzie dostosowane do postępowania strony drugiej.

Ostrzegamy! Polska odeprze bezpośrednie i pośrednie zamachy! Doniosła mowa Naczelnego Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza na błoniach krakowskich.

W całym kraju przygotowania do święta 6 sierpnia. Jutro ma przemawiać marszałek Śmigły-Rydz na święcie legionistów w Krakowie.