New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Franklin D. Roosevelt

Rekordowo wygrał czterokrotnie wybory prezydenckie i kierował rządem federalnym przez większą część Wielkiego Kryzysu.

Franklin D. Roosevelt

Rekordowo wygrał czterokrotnie wybory prezydenckie i kierował rządem federalnym przez większą część Wielkiego Kryzysu.

Wszyscy jesteśmy świadomi, że zakończenie wojny w Europie, bez względu na to, czy nastąpi niebawem, w przyszłym roku, czy za trzy lub pięć lat, będzie skutkować powstaniem ogromnej fali uchodźców – uchodźców chrześcijańskich, jak i żydowskich, pochodzących nie z jednego, a z wielu różnych krajów, w tym nawet z Anglii, Francji i Włoch.

Powody, dla których uchodźcy ci będą zmuszeni do opuszczenia swych ojczyzn, będą różne. Jedni zostaną wyrzuceni ze swych domów; domy i majątki innych ulegną zaś całkowitemu zniszczeniu, uniemożliwiając im rozpoczęcie życia na nowo w dawnym miejscu. Będą wśród nich także chrześcijanie i żydzi, którzy nie będą w stanie dłużej tolerować świata i kultury, w których dorastali. Jeszcze inni w wyniku wojny stracą rodziny i będą chcieli rozpocząć nowy rozdział życia w innym miejscu.

Otrzymałem telegram, w którym piszesz, że w wyniku bombardowania przez niemieckie bombowce polskich miast i wsi, w których nie ma obiektów wojskowych, zginęło lub zostało rannych tysiące polskich cywilów.

Miałem nadzieję, że strony walczące, które w odpowiedzi na mój apel z dnia 1 września zapewniły mnie o zamiarze ograniczenia działań sił lotniczych do obiektów wojskowych, dotrzymają swych zobowiązań i oszczędzą światu widoku bombardowanych miast i wsi i rzezi tysięcy niewinnych i bezbronnych mężczyzn, kobiet i dzieci.

Mając na uwadze los setek tysięcy istnień ludzkich, wyrażam szczerą nadzieję, że rządy tych krajów zakażą swym wojskom bombardowania bezbronnych cywilów z powietrza oraz że podjęte zostaną działania mające na celu zagwarantowanie, by ich siły powietrzne okazały szacunek dla życia cywilów, czego oczekiwano od nich w związku z obietnicami danymi w odpowiedzi na mój apel z 1 września.

Proszę w stosownej formie poinfomować Departament Stanu, że list prezydenta Roosevelta z 25 i 26 sierpnia został w pełni doceniony przez Führera. Führer ze swojej strony zrobił wszystko, co było w jego mocy, żeby w sposób przyjazny uregulować sprawę niemiecko-polską. Należy podkreślić, że zaakceptował nawet w ostatniej chwili brytyjską ofertę mediacji. Wszystkie te wysiłki z powodu nastawienia polskiego rządu zakończyły się jednak niepowodzeniem. Proszę o odpowiednie wykorzystanie wszystkich szczegółów z dzisiejszego oficjalnego komunikatu DNB.

Oczywista powaga zaistniałego kryzysu nakłada na wszystkich obowiązek szybkiego rozważenia wszelkich możliwych środków, które mogłyby zapobiec wybuchowi wojny powszechnej. Mając to na uwadze, wydaję się być uprawniony do zaproponowania, by zostały rozpatrzone pewne możliwe

sposoby rozwiązania kryzysu. Spór między rządem polskim a rządem Rzeszy Niemieckiej mógłby być przedmiotem rozmów dwustronnych. Gdyby okazało się to niemożliwe, lub niewykonalne, pozostawałoby rozwiązanie drugie, czyli przedłożenie kwestii spornych do arbitrażu. Trzeci sposób to postępowanie pokojowe prowadzone z pomocą trzeciej niezainteresowanej strony. Byłoby wskazane, żeby, by strony skorzystały z usług jednego z państw tradycyjnie neutralnych lub państwa z półkuli zachodniej nie zajmującego stanowiska w sprawie obecnego kryzysu.

Gdyby zdecydował Pan spróbować jednego z tych sposobów, może Pan liczyć na rzeczywiste i pełne zrozumienie Stanów Zjednoczonych i narodu amerykańskiego. Apeluję do Pana, tak jak zaapelowałem do rządu Niemieckiej Rzeszy o powstrzymanie się od jakichkolwiek wrogich poczynań.Szanowny Panie! 

Prace poczynione w ostatnim czasie przez E. FermiEnrico Fermi, włoski fizyk i L. SzilardaLeo Szilard, niemiecki fizyk, o których dowiedziałem się z manuskryptu, pozwalają mi oczekiwać, że w bliskiej przyszłości uran może stać się nowym, ważnym źródłem energii. Niektóre kwestie nakazują czujność i, w razie potrzeby, szybkie działanie ze strony administracji. W związku z tym jestem przekonany, że moim obowiązkiem jest zwrócić Pana uwagę na następujące fakty:

W ciągu ostatnich czterech miesięcy stało się prawdopodobne – za sprawą pracy zarówno Joliota we Francji, jak i Fermi i Szilarda w Ameryce – że być może uda się stworzyć jądrową reakcję łańcuchową w dużej masie uranu, dzięki której powstaną ogromne ilości energii i duża liczba nowych pierwiastków podobnych do radu. Teraz  wygląda na to, że to już prawie pewne, że uda się to osiągnąć w najbliższej przyszłości. Zobacz więcej