New post
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 Epilog

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Fiodor Raskolnikow

Bolszewik, aktywista Rewolucji Październikowej, dowódca Czerwonej Floty na morzu kaspijskim i bałtyckim podczas wojny domowej w Rosji. Po 1930 Raskolnikow służył jako radziecki ambasador w Estonii, następnie w Danii i w Bułgarii. W marcu 1938 został wezwany z powrotem do ZSRR, ale odmówił powrotu.

Fiodor Raskolnikow

Bolszewik, aktywista Rewolucji Październikowej, dowódca Czerwonej Floty na morzu kaspijskim i bałtyckim podczas wojny domowej w Rosji. Po 1930 Raskolnikow służył jako radziecki ambasador w Estonii, następnie w Danii i w Bułgarii. W marcu 1938 został wezwany z powrotem do ZSRR, ale odmówił powrotu.

W przededniu wojny zrujnowałeś Armię Czerwoną, miłość i dumę naszego kraju, bastion jego potęgi. Zniszczyłeś Armię Czerwoną i sowiecką marynarkę. Wymordowałeś większość utalentowanych dowódców, którzy zdobywali doświadczenia w czasie wojny światowej i wojny domowej, ludzi dowodzonych przez wybitnego marszałka Tuchaszewskiego. Zgładziłeś bohaterów wojny domowej, którzy zreformowali Armię Czerwoną zgodnie z najnowszą wiedzą wojskową militarną i sprawili, że stała się niepokonana. Zobacz więcej

W tym strasznym czasie zagrożenia wojną, kiedy ostrze faszyzmu jest skierowane przeciwko Związkowi Radzieckiemu, kiedy walka o Gdańsk i wojna w Chinach ledwo przygotowują teren pod przyszłą agresję na ZSRR, kiedy głównym celem agresji Niemiec i Japonii jest nasza ojczyzna, kiedy jedynym możliwym sposobem zapobieżenia wojnie jest szczere wstąpienie Związku Radzieckiego do międzynarodowego bloku krajów demokratycznych, jak najszybsze zawarcie paktu militarnego i politycznego z Wielką Brytanią i Francją, ty, chwiejesz się, wahasz, jesteś niezdecydowany jak wahadło pomiędzy “osiami”.

W swoich kalkulacjach politycznych, dotyczących polityki wewnętrznej i zagranicznej, nie kierujesz się dobrem ojczyzny,ono jest ci obojętne, ale zwierzęcym strachem przed utratą własnej pozycji.