New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Fiodor Raskolnikow

Bolszewik, aktywista Rewolucji Październikowej, dowódca Czerwonej Floty na morzu kaspijskim i bałtyckim podczas wojny domowej w Rosji. Po 1930 Raskolnikow służył jako radziecki ambasador w Estonii, następnie w Danii i w Bułgarii. W marcu 1938 został wezwany z powrotem do ZSRR, ale odmówił powrotu.

Fiodor Raskolnikow

Bolszewik, aktywista Rewolucji Październikowej, dowódca Czerwonej Floty na morzu kaspijskim i bałtyckim podczas wojny domowej w Rosji. Po 1930 Raskolnikow służył jako radziecki ambasador w Estonii, następnie w Danii i w Bułgarii. W marcu 1938 został wezwany z powrotem do ZSRR, ale odmówił powrotu.

W przededniu wojny zrujnowałeś Armię Czerwoną, miłość i dumę naszego kraju, bastion jego potęgi. Zniszczyłeś Armię Czerwoną i sowiecką marynarkę. Wymordowałeś większość utalentowanych dowódców, którzy zdobywali doświadczenia w czasie wojny światowej i wojny domowej, ludzi dowodzonych przez wybitnego marszałka Tuchaszewskiego. Zgładziłeś bohaterów wojny domowej, którzy zreformowali Armię Czerwoną zgodnie z najnowszą wiedzą wojskową militarną i sprawili, że stała się niepokonana. Zobacz więcej

W tym strasznym czasie zagrożenia wojną, kiedy ostrze faszyzmu jest skierowane przeciwko Związkowi Radzieckiemu, kiedy walka o Gdańsk i wojna w Chinach ledwo przygotowują teren pod przyszłą agresję na ZSRR, kiedy głównym celem agresji Niemiec i Japonii jest nasza ojczyzna, kiedy jedynym możliwym sposobem zapobieżenia wojnie jest szczere wstąpienie Związku Radzieckiego do międzynarodowego bloku krajów demokratycznych, jak najszybsze zawarcie paktu militarnego i politycznego z Wielką Brytanią i Francją, ty, chwiejesz się, wahasz, jesteś niezdecydowany jak wahadło pomiędzy “osiami”.

W swoich kalkulacjach politycznych, dotyczących polityki wewnętrznej i zagranicznej, nie kierujesz się dobrem ojczyzny,ono jest ci obojętne, ale zwierzęcym strachem przed utratą własnej pozycji.