New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

12:10

Proszę ich o opanowanie, stanowczość i jedność w tym czasie wielkiej próby.

Przed nami trudne zadanie. Przed nami ponure chwile, wojna nie ograniczy się tylko do pól bitewnych. Musimy czynić dobro, tak jak je czujemy i oddać naszą sprawę Bogu. Jeśli wspólnie pozostaniemy jej wierni, gotowi na wszelką służbę lub ofiarę, jakiej będzie wymagać, z Bożą pomocą zwyciężymy.

Niech Bóg nam błogosławi i ma nas w swej opiece.

12:00

W tej ważnej chwili, może najważniejszej w naszej historii, kieruję to przesłanie do wszystkich moich poddanych zarówno w kraju jak i za granicą. Kieruję je do każdego z was tak szczerze, jakbym to czynił osobiście odwiedzając wasze domy. Już drugi raz większość z nas doświadcza wojny.

Dokładaliśmy wszelkich możliwych starań, aby znaleźć pokojowe wyjście z sytuacji, która poróżniła nas z tymi, którzy są teraz naszymi wrogami. Na próżno.

Nasi sojusznicy i my zostaliśmy zmuszeni do walki z wartościami, których zwycięstwo oznaczałoby klęskę cywilizowanego porządku w świecie.

To wartości, które pozwalają państwu w samolubnym dążeniu do władzy lekceważyć zobowiązania i umowy ograniczające użycie siły lub groźby użycia siły przeciwko suwerenności i niepodległości innych państw.

Zwracam się do wszystkich moich poddanych w kraju i za granicą, którym nasze ideały są bliskie.