New post
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 Epilog

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

12:10

Proszę ich o opanowanie, stanowczość i jedność w tym czasie wielkiej próby.

Przed nami trudne zadanie. Przed nami ponure chwile, wojna nie ograniczy się tylko do pól bitewnych. Musimy czynić dobro, tak jak je czujemy i oddać naszą sprawę Bogu. Jeśli wspólnie pozostaniemy jej wierni, gotowi na wszelką służbę lub ofiarę, jakiej będzie wymagać, z Bożą pomocą zwyciężymy.

Niech Bóg nam błogosławi i ma nas w swej opiece.

12:00

W tej ważnej chwili, może najważniejszej w naszej historii, kieruję to przesłanie do wszystkich moich poddanych zarówno w kraju jak i za granicą. Kieruję je do każdego z was tak szczerze, jakbym to czynił osobiście odwiedzając wasze domy. Już drugi raz większość z nas doświadcza wojny.

Dokładaliśmy wszelkich możliwych starań, aby znaleźć pokojowe wyjście z sytuacji, która poróżniła nas z tymi, którzy są teraz naszymi wrogami. Na próżno.

Nasi sojusznicy i my zostaliśmy zmuszeni do walki z wartościami, których zwycięstwo oznaczałoby klęskę cywilizowanego porządku w świecie.

To wartości, które pozwalają państwu w samolubnym dążeniu do władzy lekceważyć zobowiązania i umowy ograniczające użycie siły lub groźby użycia siły przeciwko suwerenności i niepodległości innych państw.

Zwracam się do wszystkich moich poddanych w kraju i za granicą, którym nasze ideały są bliskie.