New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Georges Bonnet

Minister spraw zagranicznych Francji od roku 1938. Był oddanym stronnikiem układu monachijskiego i polityki appeasementu.

Georges Bonnet

Minister spraw zagranicznych Francji od roku 1938. Był oddanym stronnikiem układu monachijskiego i polityki appeasementu.

Minister Bonnet prosił mnie do siebie, aby poinformować o démarche, której miał dokonać dziś wobec Pana Ministra ambasador Noël wraz z generałem Musse.

Chodzi o żądanie postawione przez rząd sowiecki w rokowaniach wojskowych z Francją i Anglią wpuszczenia w razie wojny wojsk sowieckich na nasze terytorium oraz na terytorium Rumunii. W odniesieniu do nas Sowiety pragnęłyby uzyskać zgodę na wkroczenie ich wojsk do Małopolski Wschodniej oraz „korytarza” wileńskiego. Zobacz więcej