New post
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 Epilog

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Georgi Dymitrow

Dymitrow był sekretarzem generalnym Kominternu w latach 1934-1943.

Georgi Dymitrow

Dymitrow był sekretarzem generalnym Kominternu w latach 1934-1943.

10:30

-Raport radiowy Mołotowa o przekroczeniu przez Armię Czerwoną granicy z zachodnią Białorusią i zachodnią Ukrainą.

-Dyskusja ze Springhallem (dowództwo angielskie): wyjeżdża 18 września 1939 roku.

14:50

  • Anglia wypowiedziała wojnę Niemcom. Francja ogłosiła, że rozpoczyna wypełnianie swoich zobowiązań wobec Polski.
  • Francuscy towarzysze – Guyot i Airoldi – dostali instrukcje.

Wylatują jutro. (Letarge także).

—Valko Chervenkov, Lena, Beno i Herta są z nami. Widziałem paradę młodzieży.

—Był u mnie lekarz, kazał mi zostać w domu 31 sierpnia, by uniknąć ewentualnych powikłań.

— Niepokojące doniesienia ze wszystkich krajów.

—Przygotowania wojskowe w Anglii i Francji.

—Mobilizacja w Holandii, Belgii i Szwajcarii.

—Niemcy i Polska zajęły pozycje wojskowe.

—Wciąż jednak jest nadzieja na kompromis w sprawie Gdańska i polskiego korytarza.

—ZSRR rząd próbuje uspokoić emocje obywateli.

Otwarcie sesji nadzwyczajnej Najwyższej Rady ZSRR. Porządek obrad:

  1. Podatek rolny;
  2. Powszechne prawo podatkowe;
  3. Ratyfikacja paktu o nieagresji między ZSRR i Niemcami.

— Spotkanie Sekretariatu w sprawie paktu o nieagresji. Dyrektywa została napisana i wysłana do wszystkich stron.

Traktat o nieagresji pomiędzy ZSRR i Niemcami ogłoszony.

10:00

— (Ribbentrop i jego ludzie przyjechali do Moskwy, żeby negocjować pakt o nieagresji.)

— Spotkanie sekretariatu.

— Dyrektywa dla partii w związku z negocjacjami między Niemcami a ZSRR.