New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Georgi Dymitrow

Dymitrow był sekretarzem generalnym Kominternu w latach 1934-1943.

Georgi Dymitrow

Dymitrow był sekretarzem generalnym Kominternu w latach 1934-1943.

10:30

-Raport radiowy Mołotowa o przekroczeniu przez Armię Czerwoną granicy z zachodnią Białorusią i zachodnią Ukrainą.

-Dyskusja ze Springhallem (dowództwo angielskie): wyjeżdża 18 września 1939 roku.

14:50

  • Anglia wypowiedziała wojnę Niemcom. Francja ogłosiła, że rozpoczyna wypełnianie swoich zobowiązań wobec Polski.
  • Francuscy towarzysze – Guyot i Airoldi – dostali instrukcje.

Wylatują jutro. (Letarge także).

—Valko Chervenkov, Lena, Beno i Herta są z nami. Widziałem paradę młodzieży.

—Był u mnie lekarz, kazał mi zostać w domu 31 sierpnia, by uniknąć ewentualnych powikłań.

— Niepokojące doniesienia ze wszystkich krajów.

—Przygotowania wojskowe w Anglii i Francji.

—Mobilizacja w Holandii, Belgii i Szwajcarii.

—Niemcy i Polska zajęły pozycje wojskowe.

—Wciąż jednak jest nadzieja na kompromis w sprawie Gdańska i polskiego korytarza.

—ZSRR rząd próbuje uspokoić emocje obywateli.

Otwarcie sesji nadzwyczajnej Najwyższej Rady ZSRR. Porządek obrad:

  1. Podatek rolny;
  2. Powszechne prawo podatkowe;
  3. Ratyfikacja paktu o nieagresji między ZSRR i Niemcami.

— Spotkanie Sekretariatu w sprawie paktu o nieagresji. Dyrektywa została napisana i wysłana do wszystkich stron.

Traktat o nieagresji pomiędzy ZSRR i Niemcami ogłoszony.

10:00

— (Ribbentrop i jego ludzie przyjechali do Moskwy, żeby negocjować pakt o nieagresji.)

— Spotkanie sekretariatu.

— Dyrektywa dla partii w związku z negocjacjami między Niemcami a ZSRR.