New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Niemiecka agencja prasowa

Hitler odwiedził Westerplatte i wszedł na pokład Schleswig-Holstein, który oddał pierwsze strzały w wojnie z Polską. Załoga ustawiła się w szyku paradnym, a Führer, rozkoszując się nową rolą triumfatora, z namaszczeniem przystąpił do przeglądu wojsk. Następnie udał się do Gdingen (obecnie Gotenhafen) i i tutaj podczas defilady także dokonał przeglądu wojsk. Na tym etapie dołączył do niego Göring. Wspólnie zwiedzili tereny walk w pobliżu Oxhoft.

Na czas wojny Führer nie będzie akceptował podczas odbywanych podróży żadnych wręczanych mu kwiatów. Zamiast tego podarki tego typu mają być przekazywane żołnierzom niemieckiego Wehrmachtu.

Führer wyraził swoją wdzięczność rannym żołnierzom za ich odważną postawę. Ich oczy błyszczały z pełną entuzjazmu radością z powodu niespodziewanego gościa, który wielokrotnie wspomniał swój własny okres rekonwalescencji podczas wojny światowej.

09:00

Naczelne dowództwo Wehrmachtu ogłasza:

Na rozkaz Führera i Kanclerza Rzeszy, Wehrmacht podjął aktywną obronę Rzeszy. W piątek rano, zgodnie z misją powstrzymania polskiej agresji, wojska niemieckiej armii przeszły przez wszystkie niemiecko-polskie przejścia graniczne, aby rozpocząć kontrofensywę. W tym czasie eskadry Luftwaffe zaczęły wyłączać z działań cele militarne wewnątrz Polski. Marynarka wojenna podjęła obronę Morza Bałtyckiego.

Schleswig-Holstein w Gdańsku: triumfalne okrzyki dochodzące z tłumu wiwatujących mieszkańców Gdańska, ustawionych wzdłuż nabrzeża, towarzyszyły w piątek rano przybyciu statku szkoleniowego niemieckiej Kriegsmarine, pancernika Schleswig-Holstein. Dwa holowniki, Albert Forster i Danzig, udekorowane flagami, wprowadziły ten wielki statek do portu w Gdańsku. Na wszystkie maszty flagowe wciągnięto bandery ze swastykami, widać je było wzdłuż całego kursu, którym szedł okręt. Westerplatte pod polską okupacją nie było udekorowane żadnymi flagami. Szary okręt przepłynął dumnie obok polskiej części portu, nie było tam żywej duszy. Entuzjastyczny tłum mieszkańców Gdańska tym bardziej triumfalnie i radośnie witał statek wchodzący do portu. Szalone okrzyki radości mieszkańców Gdańska towarzyszyły okrętowi aż do zakotwiczenia w miejscu postoju o 10:00 rano.

Biuro Prasowe NSDAP ogłasza: Kongres Partii zaplanowany od 2 września do 11 września nie odbędzie się. To, czy można się spodziewać, że Kongres odbędzie się w późniejszym terminie, zależy od sytuacji, jaka będzie wówczas panować.

18:55

Na wyraźne życzenie rządu brytyjskiego Führer przyjął dziś w Berghof brytyjskiego ambasadora, Sir Nevile’а Hendersona. Ambasador przekazał Führerowi list od brytyjskiego premiera. Korespondencja ta została napisana w duchu wczorajszego komunikatu opublikowanego po posiedzeniu gabinetu. Führer jednoznacznie stwierdził, że niezależnie od zobowiązań podjętych przez rząd brytyjski, nie można nakłonić Niemiec do zaprzestania dążenia do realizacji żywotnych interesów narodu.

Rząd Rzeszy i Rząd Sowiecki zgodziły się zawrzeć pakt o nieagresji. Minister Spraw Zagranicznych Rzeszy, von Ribbentrop, uda się w środę 23 sierpnia do Moskwy w celu sfinalizowania negocjacji.Negocjacje między Niemcami a ZSRR, dotyczące rozszerzenia handlu dwustronnego, które trwały od dłuższego czasu, zakończyły się sukcesem 19 sierpnia 1939 r. Wynikiem negocjacji jest umowa handlowa i kredytowa, podpisana przez zastępcę dyrektora departamentu handlowego MSZ radcy K. Schnurre’a w imieniu Niemiec i zastępcę szefa radzieckiej misji handlowej w Niemczech, E. Barbarina. Umowa handlowa przewiduje, że Niemcy przyznają ZSRR kredyt w wysokości 200 milionów marek, przy czym pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup towarów niemieckich. Porozumienie przewiduje ponadto, że ZSRR dopilnuje dostarczenia towarów do Niemiec w ciągu kolejnych dwóch lat, w wysokości 180 milionów marek.

Spotkanie Führera i włoskiego Ministra Spraw Zagranicznych hrabiego Ciano, który obecnie rezyduje w Salzburgu, odbyło się w Berghof w sobotę [12 sierpnia], w obecności Ministra Spraw Zagranicznych Rzeszy von Ribbentropa. Członkowie delegacji włoskiej, ambasador Attolico i radca poselstwa hrabia Magistrati, wzięli udział w śniadaniu wydanym przez Führera na cześć włoskiego Ministra Spraw Zagranicznych. Obecni byli: Minister Spraw Zagranicznych Rzeszy, szef prasy Rzeszy dr Dietrich, Reichsleiter Bormann, Ambasador von Mackensen, Podsekretarz Stanu Gaus, panowie z otoczenia Ministra Spraw Zagranicznych Rzeszy, a także adiutant osobisty i adiutant wojskowy Führera. Zobacz więcej

Na czas wojny Führer nie będzie akceptował podczas odbywanych podróży żadnych wręczanych mu kwiatów. Zamiast tego podarki tego typu mają być przekazywane żołnierzom niemieckiego Wehrmachtu.