New post
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Ilustrowany Kurier Codzienny

Frontowy atak naporu niemieckiego złamała zimna krew i stanowcza wola przeciwników.

Stanowisko Anglii i Francji wobec zamierzeń niemieckich jest proste i jasne. Wszelka próba ataku niemieckiego spotka się z odprawą orężną, co w efekcie będzie równoznaczne z wywołaniem wojny światowej. Wojna, idąca jak złowieszczy cień za Niemcami, zmusza oczywiście do rozważenia wszystkich szans i możliwości. Idzie przede wszystkim o to, jak się zachowa południowy biegun osi, co myśli czynnik decydujący w Rzymie, jak się ustosunkuje wobec nowych wystąpień “samotnika z Berchtesgaden”?

Dla omówienia tych zagadnień urządzono konferencję w Salzburgu.

Obecną fazę sytuacji międzynarodowej charakteryzuje zalew pogłosek, utrudniających wytworzenie sobie jasnego obrazu.

W Londynie pogłoski na temat Gdańska przybierają najdziwniejsze formy. Domysły na temat powodów wyjazdu Wysokiego Komisarza Ligi Narodów w Gdańsku do Niemiec są całkowicie dowolne.

Pod grozą ostrzeżeń Polski i Francji toczyły się rozmowy w Salzburgu. Zamiast trwać tylko kilka godzin, jak to pierwotnie zapowiadano, obrady w Salzburgu przeciągnęły się trzy dni. Jest to jedyna pewna informacja, na którą zwraca uwagę prasa francuska, omawiając bez zbytniego zaniepokojenia zakończone wreszcie w niedzielę po południu tajemnicze rozmowy Hitlera i Ribbentropa z min. Ciano.

Nadchodzi czas, gdy hazard przestaje się opłacać. Maszyna produkcji niemieckiej w dziale zbrojeń zdradza oznaki coraz większego przemęczenia zarówno jeżeli chodzi o element ludzki jak współczynnik mechanizmu.  Nie kończą się na tym objawy stanu podgorączkowego, w jakim żyje organizm gospodarczy Niemiec od szeregu lat.

Włochy nie życzą sobie zatargu zbrojnego z powodu Gdańska. Wyznaczone na dziś spotkanie hr. Ciano z Ribbentropem w Salzburgu uważane jest za próbę ustalenia roli Włoch w kampaniш o Gdańsk.

Prasa niemiecka poucza nas od szeregu dni, że Rzesza dzisiejsza jest nieporównanie silniejsza aniżeli Niemcy z roku 1914. Rozkazy wydane armii w dniu 2 sierpnia 1939 przez  trzech dowódców sił zbrojnych: armii lądowej, marynarki i floty powietrznej sugerują wyraźnie, że siłą uderzenia Rzeszy jest większa aniżeli na progu wojny światowej.

Gdyby jednak Niemcy, opętane swym imperializmem, wywołały wojnę, to wówczas także inne narody, a więc i Polska, będą miały prawo i obowiązek przedstawienia swoich krzywd i niezałatwionych rachunków. Polska wojny nie wywoła, ale sprowokowana, bić się będzie o swoje cele wojenne.

W dniu dzisiejszym rozpoczynają sięw Anglii manewry lotnicze zakrojone na nieznaną dotychczas skalę. W nalocie weźmie udział 800 ciężkich bombowców “nieprzyjacielskich”.

Niemcy trzeszczą gospodarczo i finansowo! W tym stanie rzeczy nie mogą rozpoczynać walki z całym światem!

Polska ostrzega Trzecią Rzeszę i jej kierownika przed omyłką, to jest przed niedocenianiem narodu polskiego do obrony najżywotniejszych praw.

Ostrzegamy! Polska odeprze bezpośrednie i pośrednie zamachy! Doniosła mowa Naczelnego Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza na błoniach krakowskich.

Byliśmy niedawno w Gdańsku i nie stwierdziliśmy w Wolnem Mieście takiego napięcia, jakie sygnalizują codziennie niemieckie źródła informacyjne. Po drugiej stronie granicy, w Niemczech stwierdziliśmy napięcie znacznie większe.

Ostateczne podporządkowanie się ewangelików niemieckich hitleryzmowi. Ustanowiony w w 1938 roku urząd kierownika kościołów ewangelickich w Niemczech w osobie dra A. Wernera wprowadził przymus złożenia przysięgi na imię kanclerza A. Hitlera przez wszystkich duchownych ewangelickich Trzeciej Rzeszy. Wszystkim opornym zagrożono również pozbawieniem piastowanych stanowisk.

Pytanie, które będzie postawione Berlinowi: “Wojna czy pokój?” Powodzenie pożyczki przeciwlotniczej, dobry nastrój rezerwisty i znakomita postawa całego społeczeństwa, oto charakterystyka nastrojów polskich. Rzecz najważniejsza: zjednoczenie narodowe, jakie dokonało się w Polsce w ciągu półrocza dokoła spraw obrony państwa, jest faktem dokonanym. Zwolennicy rządu i opozycjoniści znajdują się w jednym szeregu.

Walki o władzę w Hiszpanii – to przygrywka przed rozprawą europejską.

Przyczyn, dlaczego prawa i opinia europejska musi nadal interesować się Hiszpanią, właśnie w tej chwili (a nawet zwłaszcza w tej chwili) jest zupełnie jasna: oto i blok anglo-francuski i blok niemiecko-włoski liczą się poważnie z nadejściem dnia walnej, ogólnoeuropejskiej rozprawy. A w owym przypadku i jednym i drugim idzie oto, z kim będzie obecna Hiszpania, gdyż mimo straszliwych spustoszeń dwuletniej wojny domowej Hiszpania reprezentuje pewien potencjał ludzki i wojskowy.