New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Józef Beck

W 1939 odegrał decydującą rolę; stanowczo odmawiając żądaniom Hitlera by podporządkować Polskę i zamienić ją w państwo marionetkowe Niemiec.

Józef Beck

W 1939 odegrał decydującą rolę; stanowczo odmawiając żądaniom Hitlera by podporządkować Polskę i zamienić ją w państwo marionetkowe Niemiec.

Wczorajsze wiadomości, że tak powiem, ostateczne: prezydent Mościcki internowany w Rumunii, w Paryżu powstał jakiś „rząd” z „prezydentem” Raczkiewiczem i ministrem spraw zagranicznych Zaleskim. O to jest teraz Polska. Co się stało z Beckiem, nie wiem. Ale nic nie słychać, by ktoś z tych ludzi popełnił samobójstwo.

Do Warszawy dotąd jeszcze nie wydają przepustek. A świat trwa, słońce ogrzewa to powietrze już mroźne, dwa szczeniaki tarzają się po piasku przed domem.

10:45

Ambasador Grzybowski odmówił przyjęcia noty Mołotowa i złożył protest przeciw agresji.

Zaaprobowałem jego stanowisko, polecając zażądać paszportów i opuścić Moskwę.

Rząd Polski, działający na terytorium Rzeczypospolitej w kontakcie z korpusem dyplomatycznym, złożył protest przeciw insynuacji sowieckiej. Nasze oddziały graniczne stawiły opór inwazji.

Proszę oświadczyć tamtejszemu rządowi, że oczekujemy zdecydowanego protestu aliantów przeciw napaści. Rezerwujemy sobie dalsze żądania polskie, wynikające z istniejących umów.

Proszę o poinformowanie o powyższym placówek, a to: Paryż środkowo-europejskie i południowe, Londyn północne, bałtyckie i zamorskie. Otrzymuje Paryż, Londyn.

Do ambasady w Paryżu w sprawie formowania polskich jednostek wojskowych we Francji.

W związku z naszym porozumieniem z Francją co do tworzenia formacji wojskowych we Francji rząd nasz przystępuje do wysłania do Francji kadr i personelu fachowego, rozpoczynając od lotnictwa, którego znaczniejszy oddział jest już gotów do wyjazdu. Proszę uzyskać zgodę rządu francuskiego oraz wskazówki, dokąd ten personel należy kierować. Generał Rayski jest upełnomocniony do załatwienia tych spraw, proszę jednak działać nie czekając na jego przyjazd.

11:50

Proszę o zakomunikowanie niezwłocznie, choćby w nocy, lordowi Halifaxowi: Oceniamy z... formułę, w której Halifax powiedział, że Rząd brytyjski nie uznaje konferencji, dopóki trwa inwazja niemiecka w Polsce i Gdańsku. Walczymy już na całym froncie z całym gros sił niemieckich, walcząc o każdy metr, broni się nawet garnizon Westerplatte. Interwencja całego lotnictwa przyjmuje coraz bardziej brutalną formę. W dniu dzisiejszym mamy duże ofiary ludności cywilnej. Powołując się na klauzulę o natychmiastowej pomocy', proszę o bezzwłoczne powiadomienie o decyzji Rządu Brytyjskiego.

10:30

Telegram szyfrowy ministra spraw zagranicznych do ambasad w Londynie i Paryżu o agresji Niemiec

Proszę Pana Ambasadora zawiadomić Rząd tamtejszy, że mimo znanej rządom sprzymierzonym kolaboracji polskiej w angielskiej inicjatywie, wojska lądowe niemieckie dokonały o świcie agresji na polskie terytorium przy równoczesnym bombardowaniu lotniczym szeregu miejscowości.

Rząd Polski, zdecydowany bronić niezależności i honoru swego Polski aż do końca, wyraża przekonanie, że zgodnie z istniejącymi aliansami otrzyma w tej walce natychmiastową pomoc sojuszników.

Rzym i Waszyngton wykonują tylko punkt I szyfru.

W związku z Pańskimi raportami, proszę Pana Ambasadora o zażądanie przyjęcia przez Ministra Spraw Zagranicznych lub Sekretarza Stanu i zakomunikowanie mu, co następuje:

- Dziś w nocy Rząd Polski otrzymał informacje od rządu brytyjskiego o wymianie poglądów z rządem Rzeszy co do możliwości bezpośredniego porozumienia między rządem Rzeszy a Rządem Polskim.

- Rząd Polski rozważa w duchu przychylnym sugestie rządu brytyjskiego, któremu w najbliższych godzinach udzieli formalnej odpowiedzi w tej sprawie.W polskim parlamencie Josef BeckPolski Minister Spraw Zagranicznych odrzuca żądania Hitlera dotyczące Gdańska.

Proszę podziękować za powiadomienie nas o odpowiedzi danej Hitlerowi. Mając równie szczere intencje pokojowe jak Francja, rząd polski jest przekonany, że tylko stanowczość i odwaga w wojskowych decyzjach, a spokój w rozmowach dyplomatycznych mogą w obecnym okresie zahamować sytuację. Nasze znane podstawowe punkty w ewentualnym układzie nie są i nie będą przedmiotem żadnego kompromisu.

09:10

Dzisiejsze komunikaty o zamierzonym pakcie o nieagresji dowodzą niezbicie, że rząd sowiecki prowadził od dawna podwójną grę, dążąc świadomie do rozbicia rokowań z Paryżem i Londynem, dzięki czemu nasze negatywne stanowisko w sprawie przemarszu wojsk sowieckich nie może nas obarczać odpowiedzialnością za wytworzoną sytuację. Wobec znaczenia psychicznego dzisiejszych wydarzeń uważam, że jedyną odpowiedzią jest potwierdzenie zdecydowanego stanowiska Anglii, Francji i Polski. Niemcy napotkają z pewnością na takie same trudności w rokowaniach z Sowietami, a pakt niemiecko-Sowiecki będzie z pewnością dalszym załamaniem zarówno ideologii Hitlera, paktu antykominternowskiego, nastrojów w Sowietach. Poza tym stwarza on nową sytuację na Dalekim Wschodzie. Zobacz więcej

Ambasadorowie francuski i angielski zwrócili się do mnie w wyniku negocjacji sztabowej francusko-angielsko-sowieckiej, w której Sowiety zażądały możności wejścia w kontakt z armią niemiecką na Pomorzu, Suwalszczyźnie i w Małopolsce Wschodniej. Démarche angielska i francuska popierały to stanowisko. Zobacz więcej

Telegram szyfrowy ministra spraw zagranicznych do ambasad w Londynie i Paryżu w sprawie wypowiedzi ministra Ciano

Ciano po powrocie z Salzburga opowiadał wśród korpusu dyplomatycznego, że Włochy nie potrzebują się liczyć z ewentualnością wojny, gdyż w razie konfliktu polsko-niemieckiego pozostanie on izolowany, Polska bowiem nie otrzyma pomocy Francji i Anglii. Zobacz więcej

Wiele dziś ekscytacji w oficjalnych polskich kręgach. Narady Śmigłego-Rydza, Becka i generałów. Polski żołnierz został zastrzelony na granicy z Gdańskiem. Rezultat: wydany dzisiejszej nocy rozkaz, w którym instruuje się polskie oddziały, żeby strzelały do każdego przekraczającego granicę gdańską i bez ostrzeżenia.

Lunch u ambasadora Biddle. Jest pełen entuzjazmu dla swojej pracy i ma same dobre wiadomości, chociaż nie zawsze zgadzam się z jego wnioskami. Jest bardzo propolski, co jest naturalne, i  bardzo mi odpowiada. Biddle obawia się, że Francuzi i Brytyjczycy znów będą się starali załagodzić sytuację. Sugeruje też, że profesor Burckhardt, Wysoki Komisarz Ligi Narodów w Gdańsku, Szwajcar, który widział Hitlera w Berchtesgaden w ostatni weekend, może okazać się kolejnym Runcimanem.

W związku z podróżą Burckhardta, noszącą cechy negocjacji, oświadczyłem dziś ambasadorowi angielskiemu i francuskiemu, że rząd Polski uważa zachowanie Wysokiego Komisarza Ligi Narodów za niewłaściwe, gdyż p. B. prowadzi jakieś rozmowy z Rządem Rzeszy, nie należącej do Ligi, oraz innymi Mocarstwami niewątpliwie na temat Gdańska poza plecami Rządu Polskiego, który ze względu na statut Wolnego Miasta i jako członek Ligi winien być najpierw o wszystkim informowany. Zobacz więcej

Informacja z Gdańska o aresztowaniu 2 inspektorów celnych i mo­torówki. Poinformowałem pana premiera i ministra Becka.

W rozmowach dzisiejszych z ambasadorami Anglii i Francji w powołaniu na propozycje obu rządów démarche préventive zapytałem, czy rządy francuski i angielski nie uważają za wskazane zwrócenie uwagi rządu Rzeszy niemieckiej, że tego rodzaju interwencja w sprawy gdańskie zagraża pokojowi i że rządy angielski i francuski nie będą mogły być wobec niej obojętne. Prosiłem o szybką odpowiedź.

Dodałem nadto, że wobec tego, że rząd niemiecki dotychczas nie opublikował swego oświadczenia złożonego chargé d'affaires polskiemu w Berlinie, traktuję sprawę jako poufną i nie podaję do prasy, dopóki nie otrzymam wiadomości o ujawnieniu jej przez Niemcy.