New post
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Józef Beck

W 1939 odegrał decydującą rolę; stanowczo odmawiając żądaniom Hitlera by podporządkować Polskę i zamienić ją w państwo marionetkowe Niemiec.

Józef Beck

W 1939 odegrał decydującą rolę; stanowczo odmawiając żądaniom Hitlera by podporządkować Polskę i zamienić ją w państwo marionetkowe Niemiec.

Telegram szyfrowy ministra spraw zagranicznych do ambasad w Londynie i Paryżu w sprawie wypowiedzi ministra Ciano

Ciano po powrocie z Salzburga opowiadał wśród korpusu dyplomatycznego, że Włochy nie potrzebują się liczyć z ewentualnością wojny, gdyż w razie konfliktu polsko-niemieckiego pozostanie on izolowany, Polska bowiem nie otrzyma pomocy Francji i Anglii. Zobacz więcej

Informacja z Gdańska o aresztowaniu 2 inspektorów celnych i mo­torówki. Poinformowałem pana premiera i ministra Becka.

W związku z podróżą Burckhardta, noszącą cechy negocjacji, oświadczyłem dziś ambasadorowi angielskiemu i francuskiemu, że rząd Polski uważa zachowanie Wysokiego Komisarza Ligi Narodów za niewłaściwe, gdyż p. B. prowadzi jakieś rozmowy z Rządem Rzeszy, nie należącej do Ligi, oraz innymi Mocarstwami niewątpliwie na temat Gdańska poza plecami Rządu Polskiego, który ze względu na statut Wolnego Miasta i jako członek Ligi winien być najpierw o wszystkim informowany. Zobacz więcej

Do ambasad w Londynie i Paryżu o polsko-niemieckiej wymianie oświadczeń na temat Gdańska:

Dnia 9 bm. niemiecki sekretarz stanu wezwał chargé d'affaires ad interim R.P. w Berlinie i złożył protest przeciw wysunięciu przez Polskę żądania wobec Gdańska w sprawach celnych w formie ultymatywnej oraz oświadczył, że pewne zarządzenia polskie natury gospodarczej, wynikające z uchylania się gdańskiej gospodarki od polskiej kontroli celnej, usprawiedliwiałyby zdaniem rządu niemieckiego szukanie przez Gdańsk innych możliwości importów i eksportów, co należy rozumieć jako groźbę naruszenia jedności celnej. Zobacz więcej

W rozmowach dzisiejszych z ambasadorami Anglii i Francji w powołaniu na propozycje obu rządów démarche préventive zapytałem, czy rządy francuski i angielski nie uważają za wskazane zwrócenie uwagi rządu Rzeszy niemieckiej, że tego rodzaju interwencja w sprawy gdańskie zagraża pokojowi i że rządy angielski i francuski nie będą mogły być wobec niej obojętne. Prosiłem o szybką odpowiedź.

Dodałem nadto, że wobec tego, że rząd niemiecki dotychczas nie opublikował swego oświadczenia złożonego chargé d'affaires polskiemu w Berlinie, traktuję sprawę jako poufną i nie podaję do prasy, dopóki nie otrzymam wiadomości o ujawnieniu jej przez Niemcy.Dziś prezydent senatu gdańskiego ustnie odpowiedział, że żadne zarządzenia uniemożliwiające prace naszym inspektorom celnym nie będą na razie wykonane. Zapowiedział odpowiedź na piśmie po niedzieli.

Przyjęliśmy do wiadomości prowizorycznie podkreślając, że w razie jakiegokolwiek zaatakowania lub uniemożliwienia prac inspektorom zapowiedź naszej reakcji zostaje w mocy.