New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Joachim von Ribbentrop

Odegrał kluczową rolę w zawarciu Paktu Stalowego z włoskimi Faszystami oraz w pakcie Ribbentrop-Mołotow zawartym z ZSRR.

Joachim von Ribbentrop

Odegrał kluczową rolę w zawarciu Paktu Stalowego z włoskimi Faszystami oraz w pakcie Ribbentrop-Mołotow zawartym z ZSRR.

Stalin wydał na naszą cześć wielki bankiet, na który zaproszono wszystkich członków Biura Politycznego. Wędrując wzrokiem nad głowami naszych delegatów wzdłuż ogromnej klatki schodowej byłego pałacu królewskiego, w którym odbywało się przyjęcie, zobaczyłem, ku mojemu zaskoczeniu, wielki portret cara Aleksandra II przedstawionego w otoczeniu chłopów tuż po zniesieniu pańszczyzny. Biorąc pod uwagę to oraz inne wrażenia, doszedłem do wniosku, że to znak, iż stalinowska Moskwa zaczęła rozwijać tezę o rewolucji światowej w bardziej konserwatywnym kierunku. W tym samym kierunku można również zinterpretować film "Piotr Wielki", pokazywany w tym czasie na ekranach moskiewskich kin.

Członkowie Biura Politycznego, którzy na nas czekali, a o których wcześniej słyszałem dziwne rzeczy, przyjemnie mnie rozczarowali; w każdym razie mój personel i ja spędziliśmy z nimi wieczór w bardzo dobrej atmosferze. Gauleiter Gdańska, który towarzyszył mi w tej podróży powiedział nawet podczas lotu powrotnego, że momentami czuł się jak wśród swoich.

Z miejsc w dużej środkowej loży mogliśmy podziwiać doskonały występ i niepowtarzalny urok rosyjskiego baletu. Wielokrotnie słyszałem, że współczesna rosyjska sztuka operowa i baletowa jest na takim samym poziomie, jak za czasów cara. Primabalerina, która przybyła do nas z Leningradu, tańczyła przepięknie. (Pamiętam, jak 25 lat temu, jeszcze przed I wojną światową, miałem okazję podziwiać występ niezwykłej Anny Pawłowej w domu mych nowojorskich przyjaciół). Chciałem osobiście podziękować balerinie, ale hrabia Schulenburg powiedział, że nie wypada. Wysłałem jej kwiaty w nadziei, że nie wywoła to negatywnych konsekwencji na Kremlu.

Tajny dodatkowy protokół

Niżej podpisani upoważnieni przy zawarciu radziecko-niemieckiej umowy o granicy i przyjaźni wyrazili swoją zgodę na poniższe:

Obie strony nie zezwolą na swoich terytoriach na żadną polską agitację, działającą na terytorium innego państwa. Zniszczą taką agitację w zarodku na swoich terytoriach i będą się nawzajem informować o konkretnych przedsięwzięciach dla tego celu.

Niemiecko-radziecki układ o przyjaźni i granicy między ZSRR i Niemcami

Artykuł І

Rząd ZSRR i rząd niemiecki ustalają na terytorium byłego państwa polskiego linię, stanowiącą granicę pomiędzy obopólnymi interesami państwowymi. Zostanie ona naniesiona na załączoną mapę i będzie szczegółowo opisana w dodatkowym protokole.

Artykuł II

Obie strony uznają ustaloną w artykule I granicę obopólnych interesów państwowych za ostateczną i pozbawią inne mocarstwa jakiejkolwiek ingerencji w tę decyzję.

Artykuł II

Konieczną zmianę ustroju państwowego na terytorium na zachód o wskazanej w artykule linii przeprowadza rząd niemiecki, na terytorium na wschód od linii – rząd ZSRR.

Artykuł III

Rząd ZSRR i rząd niemiecki traktują wyżej wymienioną zmianę ustroju jako pewny fundament dla dalszego rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy narodami.

Poufny protokół

Jeśli obywatele niemieccy lub inne osoby pochodzenia niemieckiego, mieszkający w strefie interesów ZSRR, wyrażą chęć przeniesienia się do Niemiec lub strefy interesów niemieckich, rząd ZSRR nie będzie im tego utrudniać. Wyraża także zgodę na to, że takie przeniesienie się zostanie przeprowadzone przez upoważnione osoby rządu niemieckiego w porozumieniu z odpowiednimi władzami lokalnymi, oraz że nie będą przy tym naruszone prawa majątkowe imigrantów.

Analogiczne zobowiązanie przyjmuje na siebie rząd niemiecki w stosunku do osób pochodzenia ukraińskiego lub białoruskiego, zamieszkujących w strefie jego interesów.

Polecieliśmy do Moskwy celem rozwiązania problemów wynikających z wkroczenia Sowietów do Polski. Zostaliśmy ciepło przyjęci przez Stalina i Mołotowa.

09:40

Oczekujemy, że ostatecznie pokonamy polską armię w ciągu kilku tygodni. Powinniśmy wtedy zachować pod okupacją wojskową tereny, które ustalono jako niemiecką strefę interesów.

Mimo to, powinniśmy naturalnie ze względów wojskowych kontynuować działania przeciwko tym polskim siłom zbrojnym, które były w tamtym czasie rozlokowane na terytorium leżącym w rosyjskiej strefie interesów.

Proszę to natychmiast omówić z Mołotowem i sprawdzić, czy Związek Radziecki nie uważa za wskazane, aby w odpowiednim czasie przesunąć wojska rosyjskie przeciwko siłom polskim znajdującym się w rosyjskiej strefie interesów i zająć te tereny. W naszej ocenie byłaby to ulga nie tylko dla nas, ale byłby to także krok zgodny z ustaleniami moskiewskimi oraz z interesami sowieckimi.

Proszę w stosownej formie poinfomować Departament Stanu, że list prezydenta Roosevelta z 25 i 26 sierpnia został w pełni doceniony przez Führera. Führer ze swojej strony zrobił wszystko, co było w jego mocy, żeby w sposób przyjazny uregulować sprawę niemiecko-polską. Należy podkreślić, że zaakceptował nawet w ostatniej chwili brytyjską ofertę mediacji. Wszystkie te wysiłki z powodu nastawienia polskiego rządu zakończyły się jednak niepowodzeniem. Proszę o odpowiednie wykorzystanie wszystkich szczegółów z dzisiejszego oficjalnego komunikatu DNB.

Muszę raz jeszcze podkreślić, że dodatkowy tajny protokół podpisany w Moskwie 23 sierpnia, razem ze wszystkimi wersjami roboczymi, musi być trzymany w największej tajemnicy. Urzędnicy i obsługa, wszyscy, którzy coś na ten temat wiedzą, muszą złożyć specjalną przysięgę o utrzymaniu tajemnicy i muszą ją potwierdzić pisemnie. Nikt inny w żaden sposób nie może się dowiedzieć o istnieniu i zawartości tego dokumentu.

Krótko po dwunastej od jednego z funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych dostałem raport o ratyfikacji traktatu brytyjsko-polskiego podpisanego 6 kwietnia, jednak bez nadania mu wtedy oficjalnego charakteru. Pospieszyłem z wiadomością do Kancelarii Rzeszy, by skłonić Fuhrera do powstrzymania działań wojskowych, które już podjął. Poszedłem do niego i powiedziałem, że ratyfikacja traktatu brytyjsko-polskiego o wzajemnych gwarancjach oznacza w przypadku ataku na Polskę “wojnę z Anglią”, a zatem “należy natychmiast zawiesić rozkazy mobilizacyjne”.  Zobacz więcej

13:10

Proszę natychmiast powiadomić Führera, że pierwsza, trzygodzinna tura rozmów ze Stalinem i Mołotowem właśnie się zakończyła. W czasie dyskusji, która, skądinąd, przebiegała w kierunku dla nas korzystnym, okazało się, że momentem decydującym o końcowym rezultacie rozmów jest żądanie Rosjan, abyśmy uznali porty Lipawa i Windawa jako pozostające w ich strefie interesów. Będę wdzięczny za potwierdzenie zgody Führera przed godziną 8 czasu niemieckiego. Rozważane jest podpisanie tajnego protokołu określającego strefy wpływów na całym obszarze wschodnim. Zadeklarowałem gotowość podpisania protokołu.

11:30

Stalin był z pewnością mniej przerażony paktem antykominternowskim niż miasto Londyn i angielscy sklepikarze. Opinia Niemców w tej sprawie była czytelna choćby z żartu, który narodził się wśród berlińczyków, znanych z dowcipu i humoru. Żart ten krążył przez kilka miesięcy: "Stalin sam jeszcze dołączy do paktu antykominternowskiego".

11:20

Pakt antykominternowski był zasadniczo skierowany nie przeciwko Związkowi Radzieckiemu, ale przeciwko zachodnim demokracjom. Wiedział i był w stanie wywnioskować z tonu rosyjskiej prasy, że rząd radziecki w pełni rozumiał ten fakt.

11:14

Podczas gdy Niemcy dysponują rokrocznie armią ponad 300 000 żołnierzy, Francja mogła rocznie zgromadzić tylko 150 000 rekrutów. Niemiecki front zachodni był pięć razy mocniejszy od linii Maginota. Gdyby Francja podjęła próbę prowadzenia wojny z Niemcami, z pewnością zostałaby pokonana.

11:10

Anglia ostatnio ponownie badała grunt, co było związane z pewnymi aluzjami do 1914 roku. Był to głupi, typowo angielski manewr. Minister Spraw Zagranicznych Rzeszy doradził Führerowi poinformowanie Brytyjczyków, że na jakiekolwiek wrogie działania brytyjskie wobec konfliktu polsko-niemieckiego, Führer odpowie bombardowaniem Londynu.