New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Julius Łukasiewicz

Po inwazji na Polskę we wrześniu 1939 lobbował rząd francuski by wywiązał się z obligacji w ramach francusko-polskiego sojuszu.

Julius Łukasiewicz

Po inwazji na Polskę we wrześniu 1939 lobbował rząd francuski by wywiązał się z obligacji w ramach francusko-polskiego sojuszu.

Quai d'Orsay zakomunikowało oficjalnie, iż oficerowie i szeregowi Armii Polskiej oraz ochotnicy Polacy, zgłaszający się do tworzącej we Francji formacji polskiej, będą otrzymywać wizy wjazdowe na podstawie porozumienia placówki polskiej z francuską w miejscu urzędowania. Uprzednio należy w poszczególnych wypadkach w Poselstwie lub Konsulatach naszych badać lekarsko przydatność fizyczną ochotników.

Projektujemy zorganizowanie w szwedzkim poselstwie w Bernie centrali pomocy dla Polaków w Niemczech i na terenach okupowanych. Proszę o uzyskanie w tamtejszym MSZ możliwie szerokich pełnomocnictw dla Posła Szwedzkiego w Bernie. Będziemy w możności przydzielić potrzebny personel i opłacić koszta.

Powołując się na telefoniczne porozumienie się moje z Ambasadorem ŁukasiewiczemPolski Ambasador we Francji, proszę o instrukcję, co należy zrobić ze znajdującymi się na terenie Marszałkami Sejmu i Senatu, jak również posłami i senatorami w liczbie około 40. Kwestia wiz dla nich załatwiona być musi przez Paryż. Proszę o instrukcje w sprawie funduszów dla nich.

Rząd Francuski zapewnił Prezydentowi Rzeczypospolitej oraz Rządowi Polskiemu możność zainstalowania się na terytorium Francji z zachowaniem pełni praw suwerennych oraz eksterytorialnego wykonywania władzy.

W razie potrzeby należy czynić wszelkie wysiłki, aby tamtejszy Rząd nie negował zasady, że najwyższe władze polskie, analogicznie do Belgii w 1914 r., zachowują wszelkie atrybuty suwerenności. W razie potrzeby można powyższe notyfikować lub zużytkować w enuncjacji publicznej.

Wojska francuskie między Renem a Mozelą szeregiem akcji szczegółowych dążą do zdobycia punktów obserwacyjnych. Odnieśli powodzenie w kilku punktach.

Teren w pobliżu granicy luksemburskiej, skąd oddziały francuskie zostały wyparte 12 bm. przeciwnatarciem niemieckim, został przez Francuzów ponownie zdobyty. Po obu stronach brała udział w walkach broń pancerna.

Lotnictwo obu stron bierze udział w walkach i prowadzi rozpoznanie. Według spostrzeżeń lotników francuskich lotnictwo myśliwskie niemieckie przy spotkaniach wyraźnie unika walki.

Według informacji udzielonej generałowi Burhardtowi przez generała Denca, rząd brytyjski przystąpił do rokowań z rządem sowieckim. Głównym tematem ma być blokada Niemiec od Wschodu. Wiadomość z tego samego źródła, że rokowania z Włochami na dobrej drodze mają być zakończone w ciągu tygodnia wejściem Włoch do koalicji antyniemieckiej.

Sytuacja w kraju jest groźna. Należy przekonać opinię, że to rezultat druzgocącej przewagi sił zmotoryzowanych i lotniczych Niemiec, które wobec krótkości i charakteru frontu francuskiego i taktyki przyjętej przez aliantów w dziedzinie lotnictwa, są prawie w całości użyte na naszym froncie.

Należy uwypuklać w prasie jak najmocniej brak akcji lotniczej aliantów i konsekwencje tego dla nas. Unikając kwestionowania lojalności naszych aliantów, stwierdzać, że Polska wiążąc na swoim froncie ogromną część sił nieprzyjaciela i stawiając zaciekły opór fizyczny i moralny, oddaje aliantom wielką usługę strategiczną, a całemu światu moralną. Trzeba wyzyskiwać każdą wiadomość o barbarzyńskich metodach walki Niemiec.

Proszę usiłować skomunikować się drogą bezpieczną z Rządem Polskim dla spowodowania wysłania telegraficznych pełnomocnictw Ambasadorom w Paryżu i Londynie do dysponowania kredytem finansowym, przyznanym przez Anglię i Francję dla Polski. Upoważnienie delegatów M.S.Z. potwierdzi ambasador angielski i francuski w Warszawie. Suma kredytu 8 i l/2 milionów funtów, z tego do zużytkowania natychmiast na zakupy w państwach trzecich 1 milion funtów szterlingów i 120 milionów franków francuskich.

Francuzi po przekroczeniu granicy na odcinku Saar-Louis Chio pas 20 kilometr., po nawiązaniu styczności z linią ubezpieczeń wzmocnionych nieprzyjaciela, rozpoczęli walkę wczoraj. Niemcy stawiają silny opór wykonując przeciwuderzenia i wzmacniają swój front nowoprzybyłymi wielkimi jednostkami.

Tegoż dnia na pograniczu drobne utarczki powietrzne, po obu stronach straty 2-3 samoloty, bombardowań lotniczych dotychczas z obu stron jeszcze nie wykonano. Było 4–5 rajdów. Bardzo ważne, aby ambasador Biddle poświadczył wobec Waszyngtonu bombardowanie obiektów niewojskowych Warszawy.

Byłem dziś u Bluma, Herriota i Daladier. U D. domagałem się kategorycznie natychmiastowego rozpoczęcia działań powietrznych. Stwierdził kategorycznie, że zwłoka spowodowana wyłącznie przez Anglików, zasłaniających się względami na opinię amerykańską. Przyznał rację moim żądaniom, obiecał natychmiast interweniować w Londynie. Na tutejszym froncie walki się rozpoczęły, są ranni i zabici. Szczegółów z terenu brak. Uruchomiłem Raczyńskiego i mego przyjaciela. D. upoważnił mnie do zapewnienia, iż ewentualne propozycje pokojowe będą kategorycznie odrzucone. Herriot i Blum usposobieni jak najlepiej. Mowa Goeringa nie będzie podana do prasy.

Wczoraj i dzisiaj nie mogłem zobaczyć się z Daladier, nie wiem, czy w wyniku jakiejś urazy z powodu moich energicznych działań w sprawie ultimatum, czy z powodu braku czasu w okresie rekonstrukcji rządu i rokowań z Włochami. Mój attaché wojskowy jest od wczoraj wyraźnie zbywany przez kwaterę główną, nie dają mu informacji o planie francuskim, proszę rozważyć, czy nie należy uczynić jakiegoś kroku raczej przez generała Faury, zawiadamiając mnie. Jutro będę próbował dalej drogą boczną. W kołach politycznych nastroju wojennego jeszcze nie ma, w masach nastrój dobry. Ociąganie się z rozpoczęciem kroków wojennych zdaje się być wyraźne.

Podpisałem protokół interpretacyjny umowy sojuszniczej oraz protokół tajny. Zgodziłem się na Szwajcarię i Luksemburg!'. Sądzę, że sprawy te są dzisiaj bez znaczenia, natomiast zafiksowanie klauzuli o niezawieraniu pokoju separatywnego jest ważne, jak również uwypuklenie wobec opinii identyczności naszych sojuszów z Anglią i Francją. Innych zmian nie ma. Protokół będzie ogłoszony jutro przez Havasa.

Widziałem Łukasiewicza. Jest zdenerwowany, podniecony. Ciągle ma żal do Francji. W gruncie rzeczy, nie wiadomo o co. Jest nieco mniej oklapły...

13:20

Instrukcje dla Coulondre'a wysłane, démarche zostanie wykonana dziś o godzinie 12, termin ultimatum 4 bm. godzina 5 rano. Różnica z Anglikami spowodowana ich odmową dokonania operacji wojennych dziś po południu. W ostatniej fazie działał na zwłokę Gamelin. Domagam się kategorycznie natychmiastowych po zaistnieniu wojny efektywnych działań wojennych. O godz. 18-ej będę u prezydenta. Ultimatum francuskie można ogłosić.

Bonnet zakomunikował mi: Woroszyłow stwierdzając, że dalsze rokowania bezprzedmiotowe wobec układu z Berlinem, złożył całą odpowiedzialność na naszą odmowę przepuszczenia wojsk sowieckich. Mołotow powiedział ambasadorowi francuskiemu to samo stwierdzając, iż pogardziliśmy pomocą sowiecką w ogóle odmawiając jej i jesteśmy całkowicie odpowiedzialni za zerwanie układu i układ sowiecko-niemiecki. Zobacz więcej