New post
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 Epilog

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Kazimierz Papée

Od roku 1932 był Komisarzem Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. W 1938 przeniesiony do Pragi jako poseł w Czechosłowacji, stanął po stronie Czechów przeciwko Niemcom w kryzysie dot. Kraju Sudetów. W 1939 mianowany polskim ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej.

Kazimierz Papée

Od roku 1932 był Komisarzem Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. W 1938 przeniesiony do Pragi jako poseł w Czechosłowacji, stanął po stronie Czechów przeciwko Niemcom w kryzysie dot. Kraju Sudetów. W 1939 mianowany polskim ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej.

Dyplomaci, którzy znali Piusa XI (np. Ambasador francuski), mówią, że za poprzedniego pontyfikatu reakcja na sojusz niemiecko-sowiecki byłaby znacznie silniejsza niż obecnie. Ambasador Charles-Roux, poza ogłoszoną audiencją miał jeszcze drugą rozmowę z Piusem XII. Twierdzi, że Papież ocenia sytuację „niemal zupełnie jak my”. Zobacz więcej

Ojciec Św. uskarżał się następnie gorzko na skrępowanie jakiejkolwiek pracy Kościoła w Niemczech, na uniemożliwienie Akcji Katolickiej ledwo można pracować w Kościele, ale i to nie bardzo".

Następnie PapieżPapież zapytał o sytuację w Gdańsku, zaglądają przy tym do „Annuario Pontificio”, żeby stwierdzić, jak poprawnie jest Gdańsk po łacinie i jak to brzmi po polsku. Korzystając z upoważnienia, przedstawiłem problem gdański, zaczynając od układu polsko-niemieckiego ze stycznia 1934, u którego podstaw znalazło się porozumienie w sprawie Gdańska.

Po audiencji Papież zatrzymał mnie na przeszło półgodzinnej rozmowie. Zapytał przede wszystkim, jak się miewa Pan Prezydent Rzeczypospolitej, czy znajduje się w tej chwili w Warszawie, czy i jak ma zamiar odpocząć w ciągu tego lata. Następnie, przechodząc do sytuacji politycznej nawiązał Papież do swego pośrednictwa pokojowego, mówiąc, że zrobił wszystko co można w sprawie pokoju - „że w Berlinie bardzo jest jednak trudno coś zrobić”. Zobacz więcej