New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Kazimierz Papée

Od roku 1932 był Komisarzem Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. W 1938 przeniesiony do Pragi jako poseł w Czechosłowacji, stanął po stronie Czechów przeciwko Niemcom w kryzysie dot. Kraju Sudetów. W 1939 mianowany polskim ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej.

Kazimierz Papée

Od roku 1932 był Komisarzem Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. W 1938 przeniesiony do Pragi jako poseł w Czechosłowacji, stanął po stronie Czechów przeciwko Niemcom w kryzysie dot. Kraju Sudetów. W 1939 mianowany polskim ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej.

Dyplomaci, którzy znali Piusa XI (np. Ambasador francuski), mówią, że za poprzedniego pontyfikatu reakcja na sojusz niemiecko-sowiecki byłaby znacznie silniejsza niż obecnie. Ambasador Charles-Roux, poza ogłoszoną audiencją miał jeszcze drugą rozmowę z Piusem XII. Twierdzi, że Papież ocenia sytuację „niemal zupełnie jak my”. Zobacz więcej

Ojciec Św. uskarżał się następnie gorzko na skrępowanie jakiejkolwiek pracy Kościoła w Niemczech, na uniemożliwienie Akcji Katolickiej ledwo można pracować w Kościele, ale i to nie bardzo".

Następnie PapieżPapież zapytał o sytuację w Gdańsku, zaglądają przy tym do „Annuario Pontificio”, żeby stwierdzić, jak poprawnie jest Gdańsk po łacinie i jak to brzmi po polsku. Korzystając z upoważnienia, przedstawiłem problem gdański, zaczynając od układu polsko-niemieckiego ze stycznia 1934, u którego podstaw znalazło się porozumienie w sprawie Gdańska.

Po audiencji Papież zatrzymał mnie na przeszło półgodzinnej rozmowie. Zapytał przede wszystkim, jak się miewa Pan Prezydent Rzeczypospolitej, czy znajduje się w tej chwili w Warszawie, czy i jak ma zamiar odpocząć w ciągu tego lata. Następnie, przechodząc do sytuacji politycznej nawiązał Papież do swego pośrednictwa pokojowego, mówiąc, że zrobił wszystko co można w sprawie pokoju - „że w Berlinie bardzo jest jednak trudno coś zrobić”. Zobacz więcej