New post
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 Epilog

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Polska Ambasada w Londynie

10:30

Telegram szyfrowy ministra spraw zagranicznych do ambasad w Londynie i Paryżu o agresji Niemiec

Proszę Pana Ambasadora zawiadomić Rząd tamtejszy, że mimo znanej rządom sprzymierzonym kolaboracji polskiej w angielskiej inicjatywie, wojska lądowe niemieckie dokonały o świcie agresji na polskie terytorium przy równoczesnym bombardowaniu lotniczym szeregu miejscowości.

Rząd Polski, zdecydowany bronić niezależności i honoru swego Polski aż do końca, wyraża przekonanie, że zgodnie z istniejącymi aliansami otrzyma w tej walce natychmiastową pomoc sojuszników.

Rzym i Waszyngton wykonują tylko punkt I szyfru.

Proszę podziękować za powiadomienie nas o odpowiedzi danej Hitlerowi. Mając równie szczere intencje pokojowe jak Francja, rząd polski jest przekonany, że tylko stanowczość i odwaga w wojskowych decyzjach, a spokój w rozmowach dyplomatycznych mogą w obecnym okresie zahamować sytuację. Nasze znane podstawowe punkty w ewentualnym układzie nie są i nie będą przedmiotem żadnego kompromisu.

W rozmowach dzisiejszych z ambasadorami Anglii i Francji w powołaniu na propozycje obu rządów démarche préventive zapytałem, czy rządy francuski i angielski nie uważają za wskazane zwrócenie uwagi rządu Rzeszy niemieckiej, że tego rodzaju interwencja w sprawy gdańskie zagraża pokojowi i że rządy angielski i francuski nie będą mogły być wobec niej obojętne. Prosiłem o szybką odpowiedź.

Dodałem nadto, że wobec tego, że rząd niemiecki dotychczas nie opublikował swego oświadczenia złożonego chargé d'affaires polskiemu w Berlinie, traktuję sprawę jako poufną i nie podaję do prasy, dopóki nie otrzymam wiadomości o ujawnieniu jej przez Niemcy.