New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Polska Ambasada w Londynie

10:30

Telegram szyfrowy ministra spraw zagranicznych do ambasad w Londynie i Paryżu o agresji Niemiec

Proszę Pana Ambasadora zawiadomić Rząd tamtejszy, że mimo znanej rządom sprzymierzonym kolaboracji polskiej w angielskiej inicjatywie, wojska lądowe niemieckie dokonały o świcie agresji na polskie terytorium przy równoczesnym bombardowaniu lotniczym szeregu miejscowości.

Rząd Polski, zdecydowany bronić niezależności i honoru swego Polski aż do końca, wyraża przekonanie, że zgodnie z istniejącymi aliansami otrzyma w tej walce natychmiastową pomoc sojuszników.

Rzym i Waszyngton wykonują tylko punkt I szyfru.

Proszę podziękować za powiadomienie nas o odpowiedzi danej Hitlerowi. Mając równie szczere intencje pokojowe jak Francja, rząd polski jest przekonany, że tylko stanowczość i odwaga w wojskowych decyzjach, a spokój w rozmowach dyplomatycznych mogą w obecnym okresie zahamować sytuację. Nasze znane podstawowe punkty w ewentualnym układzie nie są i nie będą przedmiotem żadnego kompromisu.

W rozmowach dzisiejszych z ambasadorami Anglii i Francji w powołaniu na propozycje obu rządów démarche préventive zapytałem, czy rządy francuski i angielski nie uważają za wskazane zwrócenie uwagi rządu Rzeszy niemieckiej, że tego rodzaju interwencja w sprawy gdańskie zagraża pokojowi i że rządy angielski i francuski nie będą mogły być wobec niej obojętne. Prosiłem o szybką odpowiedź.

Dodałem nadto, że wobec tego, że rząd niemiecki dotychczas nie opublikował swego oświadczenia złożonego chargé d'affaires polskiemu w Berlinie, traktuję sprawę jako poufną i nie podaję do prasy, dopóki nie otrzymam wiadomości o ujawnieniu jej przez Niemcy.