New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Roger Raczyński

Odegrał ważną rolę w tworzeniu rządu Władysława Sikorskiego.

Roger Raczyński

Odegrał ważną rolę w tworzeniu rządu Władysława Sikorskiego.

Rząd rumuński wyraził zgodę na tranzyt złota przez Rumunię zapewniając pełną gwarancję bezpieczeństwa na swoim terytorium pod warunkiem, że złoto pójdzie, jeśli to tylko możliwe, jednym transportem do Constanzy, gdzie natychmiast winno nastąpić załadowanie na statek.

Natomiast rząd rumuński nie zgadza się na złożenie (nawet przejściowe) złota w Rumunii, motywując to stanowisko obawą przed jakąś niespodzianką ze strony Niemiec.

Porozumiałem się z posłem angielskim w kwestii statku.

Gafencu sugeruje przewiezienie złota do Turcji lub Egiptu, a najlepiej do Anglii.

Otrzymując periodycznie z dość poważnych źródeł informacje o dalszych naciskach niemieckich na rząd rumuński, jak również i ze względu na pogłoski w pewnych tutejszych kołach polityczno-prasowych, jakoby czynione były próby w kierunku nawiązania rokowań niemiecko-rumuńskich celem zawarcia paktu o nieagresji, poruszyłem te momenty podczas wczorajszej mej rozmowy z Ministrem Gafencu. Zobacz więcej

14:20

Zakomunikowałem Gafence nasze stanowisko wobec paktu niemiecko-Sowieckiego, które całkowicie rozumie. Uważa on sytuację za bardzo poważną, niewykluczającą wybuchu konfliktu lada dzień, co pokrywa się z opinią ambasadora Francji. O ile Niemcy zamierzają nadal prowadzić grę na zastraszenie, to kanclerz zechce do tego pewnie wykorzystać zapowiedzianą mowę w Królewcu. Przedstawiciel Niemiec pokazał dziś G. instrukcję z Berlina stwierdzającą, że decyzje zawarcia paktu poprzedziły dwu- i półmiesięczne pertraktacje z Sowietami, ustalające go we wszystkich szczegółach. Zdaniem G. jest to dowodem podwójnej gry Sowietów, jak również, że na przeciąganie się rozmów anglo-franko-sowieckich nie wpływało negatywne stanowisko Polski i Rumunii co do ewentualności przemarszu wojsk sowieckich.