New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Ulrich von Hassel

Członek Niemieckiego Ruchu Oporu przeciw Adolfowi Hitlerowi.

Ulrich von Hassel

Członek Niemieckiego Ruchu Oporu przeciw Adolfowi Hitlerowi.

Decydując się na atak na Polskę, Hitler i Ribbentrop świadomie podjęli ryzyko wojny z mocarstwami zachodnimi, do samego końca łudząc się, że Zachód pozostanie neutralny. Polacy ze swej strony, z wrodzoną polską próżnością i słowiańską naiwnością, pewni brytyjskiego i francuskiego wsparcia, zaprzepaścili każdą z pojawiających się szans na uniknięcie wojny. Rząd w Londynie z kolei, który swoją polityką gwarancji i flirtowania z Sowietami pod wpływem 15 marca przyjął płytką, ale przynajmniej nieagresywną strategię wojenną i którego ambasador zrobił wszystko, aby utrzymać pokój, w ostatnich dniach zrezygnował z walki i przyjął beztroską postawę “co ma być to będzie”.

Francja przeszła te same etapy, tyle, że z większymi oporami. Mussolini wychodził z siebie, aby uniknąć wojny. Jego propozycja mediacji z 2 września nie dawała realnej nadziei na sukces, ponieważ Wielka Brytania ani nie mogła, ani nie chciała się wycofać. Postawa Francji w tym dniu nie jest do końca jasna. Hitler po pierwsze zaakceptował propozycję Mussoliniego, ponieważ był pewien, że Wielka Brytania się na nią nie zgodzi, a po drugie być może dlatego, że zdał sobie w końcu sprawę, że jeśli zaatakuje Polskę, Wielka Brytania i Francja wypowiedzą wojnę. 

Pomimo trwających przygotowań do wojny, poczucie, że wojna właśnie się zaczyna, nie dotarło jeszcze do świadomości niemieckich umysłów. Większość Niemców jest apatyczna i nadal postrzega to wszystko jako swego rodzaju projekt partyjny.12:25

Dziś o 10 rano (wcześniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w związku z moją podróżą) słyszałem słabą przemowę Hitlera z mojego pokoju w hotelu Adlon. Mało ludzi na ulicach, tylko oficjalny entuzjazm z racji zamknięcia granicy.

Ribbentrop wezwał Hendersona wczoraj w nocy i krzyczał na niego, że taktyka Anglików i Polaków polegająca na opóźnianiu wszystkiego jest godna pogardy. Rząd niemiecki przygotował dobrą propozycję, została ona przedstawiona Hendersonowi. Zasadniczo zawierała ona następujące punkty: Gdańsk ma być oddany Rzeszy, ale zdemilitaryzowany; należy przeprowadzić referendum w głównej części korytarza i w zależności od rezultatów powstanie albo niemiecki ciąg komunikacyjny ze wschodu na zachód, albo polska droga północ-południe do Gdyni. Te skromne warunki i tak już nie są opcją, jako że do Berlina nie przybył żaden polski negocjator. Toteż Niemcom nie pozostało nic innego, jak podjąć działania zabezpieczające ich prawa.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało dzisiaj od Ministerstwa Gospodarki zapewnienie, że wojny nie będzie i że kolejne przygotowania nie są potrzebne. To bezmyślne stwierdzenie przyjęto z należnym z oburzeniem. Weizsäcker w mojej obecności powiedział Wiehlowi przez telefon, że jego ludzie muszą być pijani, skoro nie widzą, że napięcie nie słabnie. Wszyscy czekają teraz, czy przyjedzie polski negocjator. Jeśli Ribbentrop znów poczuje, że kontroluje sytuację, przedstawi Polakom żądania niemożliwe do spełnienia.

Zewsząd wiadomości: od młodego Kessela, Nostitza i innych, ale trudno je zweryfikować. W większości góra jest „uduchowiona”, a pozostali żyją w wielkim niepokoju. Każdy szofer pyta, czy będzie wojna. Mobilizacja przebiega sprawnie. Kartki na żywność, brakuje artykułów spożywczych – wszystko to jeszcze przed wojną. Śniadanie z Beckiem. Znana postać, bardzo zmartwiona. Zobacz więcej

Dzień, w którym mieliśmy świętować rocznicę bitwy pod Tannenbergiem, przejdzie do historii jako dzień wielkich decyzji. To, czy dojdzie do wojny światowej, zależy ostatecznie od tego, z czym Henderson przyjedzie dziś z Londynu.

Oczekiwania Hitlera, że mocarstwa zachodnie oraz Polska poddadzą się teraz, nie spełniły się. Zobacz więcej

Najniebezpieczniejsza gra, którą można sobie wyobrazić, już się zaczęła. Jest wysoce prawdopodobne, że wojna z Polską wisi na włosku i nie wierzę (jak to udaje Hitler), że mocarstwa zachodnie pozostaną neutralne. Niektórzy uważają, że musimy przejść przez katastrofę wojny światowej, w której szanse porażki sięgają 80%, żeby uzdrowiona została nasza ojczyzna. Nie podzielam tych opinii i uważam całą tę sprawę za nieodpowiedzialny wybryk, zarówno z punktu widzenia nacjonalistyczno-socjalistycznego, jak i z punktu widzenia wrogów reżimu nazistowskiego. Wszyscy trzeźwo myślący ludzie powinni zrobić, co w ich mocy, aby zapobiec wojnie. Pytanie tylko – co mogą zrobić. Zobacz więcej

Wieści od Nostitza (Ministerstwo Spraw Zagranicznych): trwa trzeci, ostatni etap częściowej mobilizacji przeciwko Polsce. Na górze obrzydliwe zachowanie i pierwszy raz niepokój; rozkazy i kontrrozkazy, na przykład w odniesieniu do wcześniejszego planu przeprowadzenia demonstracji marynarki wojennej przed Gdańskiem. Ribbentrop zachowuje się jak szaleniec, nieznośny w biurze, stracił tych przyjaciół, których jeszcze miał. Zaangażowany w walki z Goebbelsem, znajduje się na czarnej liście Göringa i ostatnio nie zgadza się z Hessem. Göring wciąż wydaje się najrozsądniejszy, ale - jak słyszałem dzisiaj z innego źródła - nie chce być ponownie uznany za tchórza.

Powszechna psychoza wojenna. Można powiedzieć, że sytuacja jest wynikiem paktu antykominternowskiego, że Mołotow trzyma przyszłość świata w swoich rękach. [Skandal Christiana Webera]. Na podstawie ich niezdecydowanego zachowania można by uwierzyć, że Sowieci celowo planują doprowadzić do wojny w Europie.

Decyzja została podjęta po tym, jak Mussolini "wreszcie" się na to zgodził. Hitler podobno mu podziękował, dodając, że docenia to tym bardziej, że Włochy będą musiały unieść impet pierwszego uderzenia. Mussolini rzekomo oświadczył, że nie da się wciągnąć w wojnę, jeśli Rosja ma pakt z mocarstwami zachodnimi. Jego głównym zmartwieniem jest flota czarnomorska. Nie wydaje się to szczególnie wiarygodne. Człowiek w Ministerstwie Propagandy powiedział, że to prawdopodobnie wymówka. W każdym razie, jeśli Rosja zawrze pakt z mocarstwami zachodnimi, Hitler ogłosi swoje żądania wobec świata, ale na dwa lata odłoży kolejny krok. Jeśli te oceny są trafne, Mołotow ma w rękach losy świata.

Redaktor Fränkischer Kurier został poinformowany o powadze sytuacji międzynarodowej przez wysoko postawione osobistości w Ministerstwie Propagandy. Czy to blef? Nie wydaje mi się to prawdopodobne. Według nich około 20 sierpnia Polacy zostaną zaatakowani przez Niemcy i Litwę, którym najwyraźniej obiecaliśmy Wilno. Krótko przed tym nastąpi nagromadzenie propagandy.