New post
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 Epilog

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Władysław Sikorski

Premier Chamberlain podkreślił stanowisko rządu brytyjskiego, zgodnie z którym wojna będzie kontynuowana, aż nie zwyciężymy. Mówił o obaleniu Hitlera i jego reżimu. Ale ani obalenie Hitlera, ani likwidacja jego ludzi, ani upadek nazistowskiego reżimu nie wystarczą. Walka toczy się o coś o wiele większego. Prusy były jednym z zaborców Polski. Skłonność do agresji jest wciąż żywa w niemieckim narodzie.

Decyzja gen. Sikorskiego dotycząca kierownictwa politycznego i wojskowego dla spraw kraju

Zgodnie z uch wałą Rady Ministrów z dnia 8 listopada powołuję Komitet Ministrów dla Spraw Kraju. Jego zadanie, określone tą uchwałą, polega na czuwaniu nad wszystkimi sprawami związanymi z Krajem, z tajnymi wysiłkami Narodu, zmierzającymi do wyzowalenia Rzeczypospolitej z okupacji wroga. Przygotowania do walki czynnej z okupantami leżą w kompetencji Związku Walki Zbrojnej, ściśle tajnej organizacji wojskowej, której powstanie i zależność służbową zatwierdziła Rada Ministrów.