New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Wacław Grzybowski

Poseł sejmu polskiego od 1927 do 1935 i ambasador w Związku Radzieckim od lipca 1936 do 17 września 1939.

Wacław Grzybowski

Poseł sejmu polskiego od 1927 do 1935 i ambasador w Związku Radzieckim od lipca 1936 do 17 września 1939.

„Prawda” zamieszcza wstępny artykuł o przyczynach wojskowej klęski Polski, którą widzi nie tylko w przewadze techniki niemieckiej i braku efektywnej pomocy państw zachodnich, lecz również w związku z błędami polityki narodowościowej Polski. Mniejszości w Polsce są pozbawione wszelkich praw, traktowane jako kolonie i dlatego brak w Polsce wewnętrznej konsolidacji, bez której nie ma siły wojskowej. Artykuł wygląda na przygotowanie gruntu do ewentualnej decyzji. Tass wydał komunikat oficjalny o pogwałceniu granicy sowieckiej 12 bm. 4 nasze samoloty wylądowały na terytorium sowieckim.

Prasa tutejsza podaje wiadomość, rzekomo z Berlina, o powstaniu w Małopolsce Wschodniej i rozruchach Białorusinów, dążących do stworzenia samodzielnej republiki. Przypisuję pewną wagę tej informacji, bo była ona szerzona rezerwistom w Moskwie kilka dni temu.

Przeprowadzona przez Sowiety częściowa mobilizacja wywołała na razie zaburzenie aparatu gospodarczego i transportowego i pewną panikę wśród ludności. Wygląda, że jest ona punktem wyjścia dla większej gry politycznej ze strony Sowietów. Jak informują ze źródeł neutralnych, mobilizacja wywołała zdziwienie i dezorientację w ambasadzie niemieckiej. Ambasador angielski dostał polecenia sondowania przez posła czeskiego możliwości dostaw dla nas samolotów i karabinów maszynowych. Ambasador odnosi się sceptycznie do możliwości i zawiadomi mnie o wyniku.

W 1939 r. zawarto umowę handlową między ZSRR a Polską, której strona sowiecka zamierza z dokładnością przestrzegać. Jeśli chodzi o dostawy materiałów wojskowych z ZSRR do Polski, a także ich tranzyt przez ZSRR z innych krajów, jest to mało prawdopodobne przy obecnej sytuacji międzynarodowej, gdy Niemcy, Polska, Anglia i Francja już uczestniczą w wojnie, a Związek Radziecki nie chce być wciągany w tę wojnę po jednej czy drugiej stronie i musi z kolei podjąć działania, aby zapewnić sobie niezbędne materiały wojskowe i ogólnie zapewnić sobie zewnętrzne bezpieczeństwo.

Tymczasem obiad odbył się w godzinie wyznaczonej, ale w atmosferze wielkiego zdenerwowania i napięcia, gdyż w czasie niego Ribbentrop kilkakrotnie rozmawiał telefonicznie z Berlinem, co świadczyłoby, iż rokowania ze Stalinem nie szły całkowicie po linii ustalonej czy przewidywanej w Berlinie i że Ribbentrop prosił o dodatkowe instrukcje. Tego więc nastroju zdenerwowania ambasady niemieckiej, ani też trudności w ostatniej fazie rokowań nie chciano pokazać tutejszemu ambasadorowi Włoch. Zobacz więcej

15:00

Telegram szyfrowy ambasadora w Moskwie w związku z paktem niemiecko-radzieckim

Moskwa

W opinii tutejszych kół dyplomatycznych pakt o nieagresji jest dużym sukcesem sowieckim, ponieważ może im zapewnić wolną rękę w początku konfliktu. Natomiast nikt nie wierzy, aby Sowiety zaangażowały się głębiej w kolaborację z Niemcami.

Misje wojskowe pozostają na razie w Moskwie i termin ich wyjazdu nie jest jeszcze wyznaczony.