New post
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 Epilog

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Wacław Grzybowski

Poseł sejmu polskiego od 1927 do 1935 i ambasador w Związku Radzieckim od lipca 1936 do 17 września 1939.

Wacław Grzybowski

Poseł sejmu polskiego od 1927 do 1935 i ambasador w Związku Radzieckim od lipca 1936 do 17 września 1939.

„Prawda” zamieszcza wstępny artykuł o przyczynach wojskowej klęski Polski, którą widzi nie tylko w przewadze techniki niemieckiej i braku efektywnej pomocy państw zachodnich, lecz również w związku z błędami polityki narodowościowej Polski. Mniejszości w Polsce są pozbawione wszelkich praw, traktowane jako kolonie i dlatego brak w Polsce wewnętrznej konsolidacji, bez której nie ma siły wojskowej. Artykuł wygląda na przygotowanie gruntu do ewentualnej decyzji. Tass wydał komunikat oficjalny o pogwałceniu granicy sowieckiej 12 bm. 4 nasze samoloty wylądowały na terytorium sowieckim.

Prasa tutejsza podaje wiadomość, rzekomo z Berlina, o powstaniu w Małopolsce Wschodniej i rozruchach Białorusinów, dążących do stworzenia samodzielnej republiki. Przypisuję pewną wagę tej informacji, bo była ona szerzona rezerwistom w Moskwie kilka dni temu.

Przeprowadzona przez Sowiety częściowa mobilizacja wywołała na razie zaburzenie aparatu gospodarczego i transportowego i pewną panikę wśród ludności. Wygląda, że jest ona punktem wyjścia dla większej gry politycznej ze strony Sowietów. Jak informują ze źródeł neutralnych, mobilizacja wywołała zdziwienie i dezorientację w ambasadzie niemieckiej. Ambasador angielski dostał polecenia sondowania przez posła czeskiego możliwości dostaw dla nas samolotów i karabinów maszynowych. Ambasador odnosi się sceptycznie do możliwości i zawiadomi mnie o wyniku.

W 1939 r. zawarto umowę handlową między ZSRR a Polską, której strona sowiecka zamierza z dokładnością przestrzegać. Jeśli chodzi o dostawy materiałów wojskowych z ZSRR do Polski, a także ich tranzyt przez ZSRR z innych krajów, jest to mało prawdopodobne przy obecnej sytuacji międzynarodowej, gdy Niemcy, Polska, Anglia i Francja już uczestniczą w wojnie, a Związek Radziecki nie chce być wciągany w tę wojnę po jednej czy drugiej stronie i musi z kolei podjąć działania, aby zapewnić sobie niezbędne materiały wojskowe i ogólnie zapewnić sobie zewnętrzne bezpieczeństwo.

Tymczasem obiad odbył się w godzinie wyznaczonej, ale w atmosferze wielkiego zdenerwowania i napięcia, gdyż w czasie niego Ribbentrop kilkakrotnie rozmawiał telefonicznie z Berlinem, co świadczyłoby, iż rokowania ze Stalinem nie szły całkowicie po linii ustalonej czy przewidywanej w Berlinie i że Ribbentrop prosił o dodatkowe instrukcje. Tego więc nastroju zdenerwowania ambasady niemieckiej, ani też trudności w ostatniej fazie rokowań nie chciano pokazać tutejszemu ambasadorowi Włoch. Zobacz więcej

15:00

Telegram szyfrowy ambasadora w Moskwie w związku z paktem niemiecko-radzieckim

Moskwa

W opinii tutejszych kół dyplomatycznych pakt o nieagresji jest dużym sukcesem sowieckim, ponieważ może im zapewnić wolną rękę w początku konfliktu. Natomiast nikt nie wierzy, aby Sowiety zaangażowały się głębiej w kolaborację z Niemcami.

Misje wojskowe pozostają na razie w Moskwie i termin ich wyjazdu nie jest jeszcze wyznaczony.