New post
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Werner von der Schulenburg

Doświadczony dyplomata. Podczas I Wojny Światowej dowodził baterią artylerii w niemieckiej armii. Później służył jako poseł w Teheranie i Bukareszcie. W 1934 został mianowany ambasadorem Niemiec w Związku Radzieckim.

Werner von der Schulenburg

Doświadczony dyplomata. Podczas I Wojny Światowej dowodził baterią artylerii w niemieckiej armii. Później służył jako poseł w Teheranie i Bukareszcie. W 1934 został mianowany ambasadorem Niemiec w Związku Radzieckim.

Führer uważa, że biorąc pod uwagę obecną sytuację i prawdopodobieństwo poważnych rozstrzygnięć w każdej chwili (Niemcy nie mają zamiaru tolerować dalej polskich prowokacji), wskazane jest szybkie uregulowanie stosunków niemiecko-sowieckich i omówienie wspólnego stanowiska do bieżących spraw. Z tego powodu niemiecki Minister Spraw Zagranicznych von Ribbentrop wyraża gotowość przylotu do Moskwy w dowolnym dniu po 18 sierpnia z pełnomocnictwami Führera do negocjowania szeregu spraw w stosunkach niemiecko-sowieckich i, jeśli będą ku temu odpowiednie warunki (gegebenenfalls), podpisania odpowiedniej umowy.

Jeśli jednak rząd niemiecki wycofuje się teraz z wcześnejszej polityki dąży do znaczącej poprawy stosunków politycznych z ZSRR, rząd radziecki z zadowoleniem przyjmie taki zwrot wydarzeń i gotów jest ze swej strony zrewidować swoją politykę w celu istotnego polepszenia stosunków z Niemcami.

Zobacz więcej

Führer uważa, że biorąc pod uwagę obecną sytuację i możliwość dojścia w każdej chwili do poważnych wydarzeń (Niemcy nie zamierzają dalej tolerować polskich prowokacji), wskazane jest szybkie wyjaśnienie stosunków niemiecko-sowieckich i wzajemnych stanowisk wobec bieżących zagadnień. Z tego powodu niemiecki Minister Spraw Zagranicznych Pan von Ribbentrop wyraża swoją gotowość, począwszy od 18 sierpnia, by przyjechać samolotem w dowolnym momencie do Moskwy z uprawnieniami od Führera do negocjowania szeregu kwestii niemiecko-sowieckich oraz, jeśli będą ku temu odpowiednie warunki (gegebenenfalls), do podpisania stosownych traktatów.

Moskwa w te gorące dni jest centrum światowej polityki. Jesteśmy zarzucani długimi telegramami; szyfranci dosłownie wychodzą z siebie. Pod koniec tygodnia przyjeżdżają tu misje wojskowe brytyjska i francuska. Będą mieli bardzo trudne negocjacje. Nie zazdroszczę im! Mam nadzieję, że mimo wszystko można jeszcze zapobiec wojnie. Jednak dzisiaj wszystko jest tak pogmatwane, że nikt nie może z całą pewnością powiedzieć, co przyniesie dzień następny. Nie ma nic poza nadzieją na lepsze!!! Staram się zachować poczucie humoru, choć nie zawsze jest to możliwe. Tyle wszystkiego, co może prowadzić do rozpaczy. Ale nic nie pomoże! Musimy akceptować rzeczy takimi, jakimi są, a nie takimi, jakimi chcielibyśmy, aby były.

Niemiecki rząd upoważnił mnie do oświadczenia, że jego zdaniem nie ma różnic politycznych między ZSRR a Niemcami. Jeśli chodzi o „Pakt antykominternowski”, to „nie jest on skierowany przeciwko ZSRR”, ale przeciwko Anglii. Przyjazne stosunki Niemiec z Japonią również nie są skierowane przeciwko ZSRR.

Strona niemiecka liczy na pomyślne zakończenie negocjacji gospodarczych. Jeśli chodzi o prasę, to prasa niemiecka zachowuje się powściągliwie w stosunku do ZSRR, czego nie można powiedzieć o prasie sowieckiej, której ton uległ ostatnio zaostrzeniu w stosunku do Niemiec.