New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Pakt Ribbentrop-Mołotow

Piszę teraz prosto z Kremla. Kiedy ten list dotrze do Ciebie, będzie już wiadomo z gazet, że główny atak się udał. To dyplomatyczny cud. Nie można przewidzieć jego konsekwencji. Moi szyfranci nie spali kilka nocy, ja też jestem zmęczony. Przed nami jeszcze kilka dni w największym napięciu. Ale teraz, kiedy przyszła decyzja, na którą tak czekaliśmy, to bez znaczenia. Mam nadzieję, że okoliczności nie zepsują tego, co jest teraz w doskonałym porządku. W każdym razie wykonaliśmy swoje zadanie. W ciągu trzech tygodni osiągnęliśmy to, czego Brytyjczycy i Francuzi nie mogli osiągnąć przez wiele miesięcy! Oby tylko z tego wszystkiego wynikło coś dobrego!

Wczoraj, około południa zadzwonił do mnie  Hillman z „International News Service” i głosem pełnym niepokoju krzyknął do słuchawki, że właśnie dostał wiadomość z Berlina: Niemcy i ZSRR zawarły pakt o nieagresji. Ribbentrop w tym celu leci jutro do Moskwy. Czy to możliwe?

Rozłożyłem bezradnie ręce. Zobacz więcej

Sensacja polityczna - pakt nieagresji Hitler - Sowiety. Informacja gabinetu: Podobno urzędowe koła niemieckie tuż przed podaniem oficjalnego komunikatu niemieckiego o pakcie o nieagresji demen­towały wszelkie pogłoski na ten temat. Admiralicja Wielkiej Bryta­nii po nadejściu wiadomości o przygotowaniu paktu niemiecko-sowieckiego miała wydać rozkaz pogotowia wojennego.

Na godzinę 15.00 zwołano do prezesa Rady Ministrów konferen­cję prasową w „związku z nowo wytworzoną sytuacją".Straszna, ciekawa i dziwna wiadomość. Niemcy zawierają 25-letni pakt o nieagresji z Sowietami! Co za zwrot. Jaka kapitulacja ideologii hitlerowskiej. Widocznie Sowiety nie chcą się mieszać do polityki europejskiej, a chcą się zabezpieczyć od tyłu do walki z Japonią. À propos Japonii, co ona na ten pakt? Chyba już Niemcy będą zmuszone nie liczyć na jej pomoc. W każdym razie niezły trick propagandowy Niemiec. Kto wie, jak się teraz rozwinie sytuacja europejska. Chamberlain zwołał parlament angielski z wakacji na sesję nadzwyczajną.

Wciąż jesteśmy w centrum polityki światowej. Toczą się w tej chwili brytyjsko-francuskie negocjacje wojskowe, tymczasem bez widocznego sukcesu. Jesteśm zawaleni robotą, zalewa nas masa korespondencji dyplomatycznej. Ubiegłej nocy w Berlinie podpisana została niemiecko-radziecka umowa gospodarcza, co w obecnej sytuacji politycznej oznacza więcej niż mogłoby się wydawać. Ale musisz nadal trzymać kciuki...jeszcze przynajmniej przez 10 dni. Wciąż nie jest jasne, czy pojadę do Norymbergi, ale myślę, że tak, choć może nieco później... Jest 21 sierpnia, 2 w nocy. Właśnie dostałem telefon z biura, że z Berlina przybył „nader pilny” i bardzo długi telegram. Rozszyfrują mi go w ciągu półtorej godziny; do tego czasu nie mogę się położyć. Mimo to kończę list na dziś; chcę i potrzebuję małej drzemki w fotelu, bo tej nocy nie będę normalnie spać. Jutro dorzucę coś do tego listu, jeśli pojawi się coś wartego uwagi…

Rząd Rzeszy i Rząd Sowiecki zgodziły się zawrzeć pakt o nieagresji. Minister Spraw Zagranicznych Rzeszy, von Ribbentrop, uda się w środę 23 sierpnia do Moskwy w celu sfinalizowania negocjacji.Rząd Niemiecki i Rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, kierując się pragnieniem umocnienia pokoju między Niemcami a ZSRR oraz przyjmując za podstawę ustalenia traktatu neutralności zawartego w kwietniu 1926 r. między Niemcami a ZSRR, dokonują następujących ustaleń: 

Artykuł I

Obie strony zobowiązują się do powstrzymania się od wszelkiej napaści i wszelkich aktów agresji we wzajemnych stosunkach, zarówno oddzielnie, jak i łącznie z innymi państwami. Zobacz więcej

Kwestia paktu o nieagresji wydaje się jasna i prosta. Według rządu niemieckiego powinien on składać się z dwóch następujących punktów:

1) rząd niemiecki i rząd radziecki zobowiązują się zachować pokój i zrezygnować z wszelkich działań z użyciem siły;

2) niniejsza umowa wchodzi w życie natychmiast i jest ważna bez możliwości wypowiedzenia przez 25 lat.

Negocjacje między Niemcami a ZSRR, dotyczące rozszerzenia handlu dwustronnego, które trwały od dłuższego czasu, zakończyły się sukcesem 19 sierpnia 1939 r. Wynikiem negocjacji jest umowa handlowa i kredytowa, podpisana przez zastępcę dyrektora departamentu handlowego MSZ radcy K. Schnurre’a w imieniu Niemiec i zastępcę szefa radzieckiej misji handlowej w Niemczech, E. Barbarina. Umowa handlowa przewiduje, że Niemcy przyznają ZSRR kredyt w wysokości 200 milionów marek, przy czym pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup towarów niemieckich. Porozumienie przewiduje ponadto, że ZSRR dopilnuje dostarczenia towarów do Niemiec w ciągu kolejnych dwóch lat, w wysokości 180 milionów marek.

Jeśli jednak rząd niemiecki wycofuje się teraz z wcześnejszej polityki dąży do znaczącej poprawy stosunków politycznych z ZSRR, rząd radziecki z zadowoleniem przyjmie taki zwrot wydarzeń i gotów jest ze swej strony zrewidować swoją politykę w celu istotnego polepszenia stosunków z Niemcami.

Zobacz więcej

Führer uważa, że biorąc pod uwagę obecną sytuację i możliwość dojścia w każdej chwili do poważnych wydarzeń (Niemcy nie zamierzają dalej tolerować polskich prowokacji), wskazane jest szybkie wyjaśnienie stosunków niemiecko-sowieckich i wzajemnych stanowisk wobec bieżących zagadnień. Z tego powodu niemiecki Minister Spraw Zagranicznych Pan von Ribbentrop wyraża swoją gotowość, począwszy od 18 sierpnia, by przyjechać samolotem w dowolnym momencie do Moskwy z uprawnieniami od Führera do negocjowania szeregu kwestii niemiecko-sowieckich oraz, jeśli będą ku temu odpowiednie warunki (gegebenenfalls), do podpisania stosownych traktatów.

Rząd Rzeszy i rząd radziecki muszą, sądząc po dotychczasowych doświadczeniach, wziąć pod uwagę, że kapitalistyczne demokracje zachodnie są nieprzejednanymi wrogami zarówno narodowych socjalistów, jak i Rosji Radzieckiej. Dziś, po zawarciu sojuszu wojskowego, próbują ponownie doprowadzić Rosję do wojny z Niemcami. W 1914 r. reżim rosyjski upadł w wyniku tej polityki. W interesie obydwu krajów jest unikanie w przyszłości zniszczenia Niemiec i Rosji, które leży w interesie zachodnich demokracji.

Jak zostaliśmy poinformowani, rząd radziecki odczuwa również pragnienie wyjaśnienia stosunków niemiecko-rosyjskich. Ponieważ jednak, zgodnie z wcześniejszym doświadczeniem, wyjaśnienie to może zostać osiągnięte jedynie powoli przez zwykłe kanały dyplomatyczne, jestem gotów złożyć krótką wizytę w Moskwie, aby, w imieniu Führera, przedstawić Stalinowi jego poglądy. Moim zdaniem tylko poprzez taką bezpośrednią dyskusję można doprowadzić do zmiany, a tym samym umożliwić ostateczne uregulowanie stosunków niemiecko-rosyjskich.

Nie ma wątpliwości, że dziś niemiecko-rosyjska polityka osiągnęła historyczny punkt zwrotny. Decyzje, które zostaną podjęte w najbliższej przyszłości w Berlinie i Moskwie, będą miały decydujące znaczenie dla rozwoju stosunków między Niemcami a Rosjanami również w przyszłości. Od tych decyzji będzie zależało, czy dwa narody pewnego dnia, ponownie i bez żadnego ważnego powodu, wezmą broń przeciwko sobie, czy też stworzą nowe przyjacielskie relacje. Wcześniej oba kraje radziły sobie dobrze, gdy były przyjaciółmi i źle, gdy były wrogami. Zobacz więcej

Nie ma realnych obszarów, gdzie mogłoby dojść do konfliktu interesów między Niemcami a Rosją. Przestrzenie życiowe Niemiec i Rosji są bliskie, ale nie zachodzą na siebie. Nie ma więc powodu do agresywnej postawy jednego kraju wobec drugiego. Niemcy nie mają żadnych agresywnych zamiarów wobec USA. Rząd Rzeszy jest zdania, że nie ma takich rozbieżności między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym, których nie można byłoby wyjaśnić w sposób satysfakcjonujący oba kraje. Są tu kwestie takie jak: Morze Bałtyckie, kraje bałtyckie, Polska, kwestie południowo-wschodnie itp. Poza tymi sprawami współpraca polityczna między dwoma krajami może mieć jedynie korzystny wpływ.