New post
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 Epilog

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Pakt Ribbentrop-Mołotow

Führer uważa, że biorąc pod uwagę obecną sytuację i możliwość dojścia w każdej chwili do poważnych wydarzeń (Niemcy nie zamierzają dalej tolerować polskich prowokacji), wskazane jest szybkie wyjaśnienie stosunków niemiecko-sowieckich i wzajemnych stanowisk wobec bieżących zagadnień. Z tego powodu niemiecki Minister Spraw Zagranicznych Pan von Ribbentrop wyraża swoją gotowość, począwszy od 18 sierpnia, by przyjechać samolotem w dowolnym momencie do Moskwy z uprawnieniami od Führera do negocjowania szeregu kwestii niemiecko-sowieckich oraz, jeśli będą ku temu odpowiednie warunki (gegebenenfalls), do podpisania stosownych traktatów.

Rząd Rzeszy i rząd radziecki muszą, sądząc po dotychczasowych doświadczeniach, wziąć pod uwagę, że kapitalistyczne demokracje zachodnie są nieprzejednanymi wrogami zarówno narodowych socjalistów, jak i Rosji Radzieckiej. Dziś, po zawarciu sojuszu wojskowego, próbują ponownie doprowadzić Rosję do wojny z Niemcami. W 1914 r. reżim rosyjski upadł w wyniku tej polityki. W interesie obydwu krajów jest unikanie w przyszłości zniszczenia Niemiec i Rosji, które leży w interesie zachodnich demokracji.

Jak zostaliśmy poinformowani, rząd radziecki odczuwa również pragnienie wyjaśnienia stosunków niemiecko-rosyjskich. Ponieważ jednak, zgodnie z wcześniejszym doświadczeniem, wyjaśnienie to może zostać osiągnięte jedynie powoli przez zwykłe kanały dyplomatyczne, jestem gotów złożyć krótką wizytę w Moskwie, aby, w imieniu Führera, przedstawić Stalinowi jego poglądy. Moim zdaniem tylko poprzez taką bezpośrednią dyskusję można doprowadzić do zmiany, a tym samym umożliwić ostateczne uregulowanie stosunków niemiecko-rosyjskich.

Nie ma wątpliwości, że dziś niemiecko-rosyjska polityka osiągnęła historyczny punkt zwrotny. Decyzje, które zostaną podjęte w najbliższej przyszłości w Berlinie i Moskwie, będą miały decydujące znaczenie dla rozwoju stosunków między Niemcami a Rosjanami również w przyszłości. Od tych decyzji będzie zależało, czy dwa narody pewnego dnia, ponownie i bez żadnego ważnego powodu, wezmą broń przeciwko sobie, czy też stworzą nowe przyjacielskie relacje. Wcześniej oba kraje radziły sobie dobrze, gdy były przyjaciółmi i źle, gdy były wrogami. Zobacz więcej

Nie ma realnych obszarów, gdzie mogłoby dojść do konfliktu interesów między Niemcami a Rosją. Przestrzenie życiowe Niemiec i Rosji są bliskie, ale nie zachodzą na siebie. Nie ma więc powodu do agresywnej postawy jednego kraju wobec drugiego. Niemcy nie mają żadnych agresywnych zamiarów wobec USA. Rząd Rzeszy jest zdania, że nie ma takich rozbieżności między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym, których nie można byłoby wyjaśnić w sposób satysfakcjonujący oba kraje. Są tu kwestie takie jak: Morze Bałtyckie, kraje bałtyckie, Polska, kwestie południowo-wschodnie itp. Poza tymi sprawami współpraca polityczna między dwoma krajami może mieć jedynie korzystny wpływ.

Sprzeczność między ideą narodową, której przykładem są narodowosocjalistyczne Niemcy, a ideą światowej rewolucji, której przykładem są USA, w ostatnich latach była jedyną przyczyną tego, że Niemcy i Rosja znalazły się w ideologicznie wrogich obozach. Rozwój wydarzeń w ostatnim okresie wydaje się wskazywać, że różne filozofie nie są przeszkodą w rozsądnych stosunkach między dwoma państwami i przywrócenie nowej, przyjaznej współpracy jest możliwe. Okres przeciwstawienia w polityce zagranicznej może zatem zostać zakończony raz na zawsze, a droga otwarta na przyszłość będzie otwarta dla obu krajów.

Wczoraj wieczorem przyjąłem rosyjskiego chargé d'affaires, który dzwonił wcześniej do ministerstwa w innej sprawie.

Uważam, że, na tyle, na ile Rosjanie by tego chcieli, ułożenie naszych stosunków byłoby możliwe pod dwoma warunkami:

a) nie mieszanie się w sprawy wewnętrzne drugiego kraju (M. AstachowGieorgij Astachow, radziecki charge d'affaires w Niemczech uważa, że może to obiecać niezwłocznie).

b) porzucenie polityki skierowanej przeciwko naszym podstawowym interesom. Astachow nie był w stanie dać na to wyraźnie sprecyzowanej odpowiedzi, ale myśli, że jego rząd chce dążyć do polityki porozumienia z Niemcami.

Strona niemiecka liczy na pomyślne zakończenie negocjacji gospodarczych. Jeśli chodzi o prasę, to prasa niemiecka zachowuje się powściągliwie w stosunku do ZSRR, czego nie można powiedzieć o prasie sowieckiej, której ton uległ ostatnio zaostrzeniu w stosunku do Niemiec.

Nasze nastawienie wobec Moskwy było przychylne. Była to więc sprawa kierunku, jaki chcieliby obrać przywódcy. Jeśli Moskwa byłaby nastawiona negatywnie, wiedzielibyśmy, gdzie jesteśmy i jak mamy działać. Jeśli natomiast byłoby odwrotnie, od Bałtyku do Morza Czarnego nie byłoby między nami problemu, którego nie można byłoby rozwiązać. Powiedziałem, że na Bałtyku jest miejsce dla obydwu naszych krajów i że interesy Rosjan w żadnym wypadku nie muszą tam kolidować z naszymi. Zobacz więcej

Niemiecki rząd upoważnił mnie do oświadczenia, że jego zdaniem nie ma różnic politycznych między ZSRR a Niemcami. Jeśli chodzi o „Pakt antykominternowski”, to „nie jest on skierowany przeciwko ZSRR”, ale przeciwko Anglii. Przyjazne stosunki Niemiec z Japonią również nie są skierowane przeciwko ZSRR.