New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Włochy nie życzą sobie zatargu zbrojnego z powodu Gdańska. Wyznaczone na dziś spotkanie hr. Ciano z Ribbentropem w Salzburgu uważane jest za próbę ustalenia roli Włoch w kampaniш o Gdańsk.

✍    Also today
Premiera "It Was a Lovely Night at the Ball"

Drugie spotkanie z Hitlerem jest krótsze i bardziej konkretne. Nawet jego gesty wskazują na większą wolę działania niż wczoraj. Nasze powitanie jest uprzejme, acz zachowawcze.

Składam sprawozdanie Duce w Palazzo Venezia. Ponadto przekazuję mu moją własną ocenę sytuacji oraz uczestniczących w niej ludzi i poszczególnych wydarzeń.  Wracam do Rzymu pełen odrazy do Niemców, ich przywódcy i metod działania. Zdradzili nas i okłamali. Teraz wciągają nas w wojnę, której nie chcieliśmy, a która może skompromitować nasz reżim i cały nasz kraj. Zobacz więcej

Nadałem transmisję do Nowego Jorku z Gdyni zamiast Gdańska. Niemcy w Berlinie nie chcieli powiedzieć tak lub nie. Polacy w Warszawie dorzucili się z galanterią. Zadowolony z wygrania z próbami uciszenia mnie przez nazistów. Planowałem przejechać te dwanaście mil z Gdańska do Gdyni, ale mój niemiecki szofer się przestraszył, powiedział, że w gdańskim samochodzie Polacy by do nas strzelali. Popędziłem na dworzec i złapałem pociąg. Diabelsko trudna sprawa, znaleźć studio radiowe w Gdyni. Nikt nie wiedział, gdzie się znajdowało. Nie było go w książce telefonicznej. Centrala telefoniczna nie wiedziała. Wojsko – marynarka – policja – nikt nie wiedział. Wreszcie, kiedy już porzuciłem wszelką nadzieję na transmisję, odkryliśmy je w budynku poczty. Zobacz więcej

Gdańska policja polityczna zaaresztowała z nieznanej dotychczas przyczyny pracownika PKP obywatela gdańskiego, Polaka Wenta, obywatela polskiego Jana Damaszkego, pracownika stoczni gdyńskiej, oraz obywatela gdańskiego narodowości polskiej, Eugeniusza Aulicha, długoletniego członka Gminy Polskiej Związku Polaków w Gdańsku.

Jestem stanowczo przekonany, że ani Anglia, ani Francja nie włączą się do wojny powszechnej.

W liście swym wysłanym w połowie lipca roku bieżącego minister von Ribbentrop omawiając zdecydowaną postawę Francji w sprawie Gdańska przestrzega w tonie stanowczym rząd francuski przed mieszaniem się do spraw Europy Wschodniej stwierdzając, iż jest to domena Niemiec, które jedyne są powołane do regulowania stosunków w tej części Europy. Zobacz więcej

Według informacji ze źródeł zagranicznych minister Ribbentrop miał wystosować do ministra Bonnet list, w którym sprecyzował stanowisko Rzeszy wobec zagadnienia Gdańska i zażądać miał od rządu francuskiego nie mieszania się w sprawy wschodniej Europy należące wyłącznie do Niemiec.

W sprawie sytuacji w Gdańsku: Hitler nie jest jeszcze gotów na ostateczną rozgrywkę. W przeciwnym razie Senat Gdańska nie wycofałby się tydzień temu, kiedy, po poinformowaniu Polski, że polscy celnicy w Gdańsku muszą zaprzestać wykonywania swoich funkcji, dał Polsce ultimatum i wycofał rozkaz. Ale może to być jedynie tymczasowe niemieckie niepowodzenie.