New post
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History
Premiera "It Was a Lovely Night at the Ball"

Włochy nie życzą sobie zatargu zbrojnego z powodu Gdańska. Wyznaczone na dziś spotkanie hr. Ciano z Ribbentropem w Salzburgu uważane jest za próbę ustalenia roli Włoch w kampaniш o Gdańsk.

Drugie spotkanie z Hitlerem jest krótsze i powiedziałbym, bardziej zwięzłe. Nawet w swej gestykulacji zdradza bardziej niż wczoraj wolę szybkiego działania. Nasze powitanie jest serdecznie lecz powściągliwe.

Raportuję do Duce w Pałacu Weneckim. Oprócz sprawozdania z tego, co się wydarzyło, przedstawiam również własną ocenę sytuacji, jak również zaangażowanych ludzi i wydarzeń. Zobacz więcej

Nadałem transmisję do Nowego Jorku z Gdyni zamiast Gdańska. Niemcy w Berlinie nie chcieli powiedzieć tak lub nie. Polacy w Warszawie dorzucili się z galanterią. Zadowolony z wygrania z próbami uciszenia mnie przez nazistów. Planowałem przejechać te dwanaście mil z Gdańska do Gdyni, ale mój niemiecki szofer się przestraszył, powiedział, że w gdańskim samochodzie Polacy by do nas strzelali. Popędziłem na dworzec i złapałem pociąg. Diabelsko trudna sprawa, znaleźć studio radiowe w Gdyni. Nikt nie wiedział, gdzie się znajdowało. Nie było go w książce telefonicznej. Centrala telefoniczna nie wiedziała. Wojsko – marynarka – policja – nikt nie wiedział. Wreszcie, kiedy już porzuciłem wszelką nadzieję na transmisję, odkryliśmy je w budynku poczty. Zobacz więcej

Gdańska policja polityczna zaaresztowała z nieznanej dotychczas przyczyny pracownika PKP obywatela gdańskiego, Polaka Wenta, obywatela polskiego Jana Damaszkego, pracownika stoczni gdyńskiej, oraz obywatela gdańskiego narodowości polskiej, Eugeniusza Aulicha, długoletniego członka Gminy Polskiej Związku Polaków w Gdańsku.

Jestem stanowczo przekonany, że ani Anglia, ani Francja nie włączą się do wojny powszechnej.

W liście swym wysłanym w połowie lipca roku bieżącego minister von Ribbentrop omawiając zdecydowaną postawę Francji w sprawie Gdańska przestrzega w tonie stanowczym rząd francuski przed mieszaniem się do spraw Europy Wschodniej stwierdzając, iż jest to domena Niemiec, które jedyne są powołane do regulowania stosunków w tej części Europy. Zobacz więcej

Według informacji ze źródeł zagranicznych minister Ribbentrop miał wystosować do ministra Bonnet list, w którym sprecyzował stanowisko Rzeszy wobec zagadnienia Gdańska i zażądać miał od rządu francuskiego nie mieszania się w sprawy wschodniej Europy należące wyłącznie do Niemiec.

W sprawie sytuacji w Gdańsku: Hitler nie jest jeszcze gotów na ostateczną rozgrywkę. W przeciwnym razie Senat Gdańska nie wycofałby się tydzień temu, kiedy, po poinformowaniu Polski, że polscy celnicy w Gdańsku muszą zaprzestać wykonywania swoich funkcji, dał Polsce ultimatum i wycofał rozkaz. Ale może to być jedynie tymczasowe niemieckie niepowodzenie.