New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Sekretarz stanu USA Cordell Hull przedstawił stanowisko amerykańskie, zgodnie z którym Polska padła ofiarą ataku. Rząd amerykański będzie w dalszym ciągu utrzymywał relacje dyplomatyczne z Rządem RP na Emigracji przebywającym obecnie we Francji.

Sekretarz stanu Hull zignorował stanowisko Niemiec i Związku Radzieckiego, że rozbiór Polski jest faktem dokonanym, twierdząc, że samo zajęcie terytorium nie przekreśla prawnego istnienia rządu. W swym oświadczeniu odwołał się do paktu Brianda-Kellogga, nazywając Polskę ofiarą „siły będącej narzędziem polityki nacjonalistycznej”.

✍    Also today

Wczorajsze wiadomości, że tak powiem, ostateczne: prezydent Mościcki internowany w Rumunii, w Paryżu powstał jakiś „rząd” z „prezydentem” Raczkiewiczem i ministrem spraw zagranicznych Zaleskim. O to jest teraz Polska. Co się stało z Beckiem, nie wiem. Ale nic nie słychać, by ktoś z tych ludzi popełnił samobójstwo.

Do Warszawy dotąd jeszcze nie wydają przepustek. A świat trwa, słońce ogrzewa to powietrze już mroźne, dwa szczeniaki tarzają się po piasku przed domem.

Podczas wczorajszego wystąpienia w Izbie Gmin premier potwierdził gotowość i determinację Wielkiej Brytanii, by położyć kres niemieckiej agresji. Chamberlain podkreślił, że zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow nie zmieni stosunku Wielkiej Brytanii do ostatnich wydarzeń. Premier odniósł się również do propozycji zawarcia „pokoju”, mówiąc, że nic nie skłoni jego kraju ani Francji do porzucenia celu, jaki przyświecał im, gdy przystępowały do konfliktu.

Co jeszcze wydarzyło się pierwszego miesiąca wojny? Jesteśmy świadkami pokazu siły ze strony Rosji, która w swoim postępowaniu kieruje się zimnym wyrachowaniem. Oczywiście wolelibyśmy, by wojska rosyjskie stały na zajmowanej przez siebie linii jako przyjaciele i sprzymierzeńcy Polski, a nie zaś jako najeźdźcy. Jednakowoż dojście wojsk rosyjskich do tej właśnie linii było konieczne dla bezpieczeństwa Rosji w związku z nazistowskim zagrożeniem.

Wszyscy jesteśmy świadomi, że zakończenie wojny w Europie, bez względu na to, czy nastąpi niebawem, w przyszłym roku, czy za trzy lub pięć lat, będzie skutkować powstaniem ogromnej fali uchodźców – uchodźców chrześcijańskich, jak i żydowskich, pochodzących nie z jednego, a z wielu różnych krajów, w tym nawet z Anglii, Francji i Włoch.

Powody, dla których uchodźcy ci będą zmuszeni do opuszczenia swych ojczyzn, będą różne. Jedni zostaną wyrzuceni ze swych domów; domy i majątki innych ulegną zaś całkowitemu zniszczeniu, uniemożliwiając im rozpoczęcie życia na nowo w dawnym miejscu. Będą wśród nich także chrześcijanie i żydzi, którzy nie będą w stanie dłużej tolerować świata i kultury, w których dorastali. Jeszcze inni w wyniku wojny stracą rodziny i będą chcieli rozpocząć nowy rozdział życia w innym miejscu.

Powołując się na telefoniczne porozumienie się moje z Ambasadorem ŁukasiewiczemPolski Ambasador we Francji, proszę o instrukcję, co należy zrobić ze znajdującymi się na terenie Marszałkami Sejmu i Senatu, jak również posłami i senatorami w liczbie około 40. Kwestia wiz dla nich załatwiona być musi przez Paryż. Proszę o instrukcje w sprawie funduszów dla nich.

Projektujemy zorganizowanie w szwedzkim poselstwie w Bernie centrali pomocy dla Polaków w Niemczech i na terenach okupowanych. Proszę o uzyskanie w tamtejszym MSZ możliwie szerokich pełnomocnictw dla Posła Szwedzkiego w Bernie. Będziemy w możności przydzielić potrzebny personel i opłacić koszta.

Przemawiając tegoż dnia w Izbie Lordów i mówiąc o Polsce, Lord Halifax oświadczył również:

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zrezygnował ze swych funkcji, które zostały objęte, zgodnie z Konstytucją, przez byłego Marszałka polskiego Senatu. Rząd Polski ustalił miejsce swojej siedziby na ziemi francuskiej; Rząd Jego Królewskiej Mości uznawać będzie ten Rząd (H.M. Government would recognise the Government so established) i nie ma wątpliwości, że będzie on w dalszym ciągu zachowywał nienaruszonym ducha polskiej niezależności i polskiego oporu”.

Quai d'Orsay zakomunikowało oficjalnie, iż oficerowie i szeregowi Armii Polskiej oraz ochotnicy Polacy, zgłaszający się do tworzącej we Francji formacji polskiej, będą otrzymywać wizy wjazdowe na podstawie porozumienia placówki polskiej z francuską w miejscu urzędowania. Uprzednio należy w poszczególnych wypadkach w Poselstwie lub Konsulatach naszych badać lekarsko przydatność fizyczną ochotników.

Polskę znowu najechały dwa wielkie mocarstwa, które choć trzymały ją w niewoli przez 150 lat, nie były w stanie złamać ducha narodu polskiego. Bohaterska obrona Warszawy udowodniła, że dusza Polski jest niezniszczalna oraz że wkrótce wynurzy się znowu niczym skała, którą na czas jakiś przykryją odmęty, lecz która nadal pozostanie skałą.

W nocy padało, w ciągu dnia pochmurno i duszno. Po południu raz czy dwa spadł lekki deszczyk. Ziemia wciąż jest bardzo sucha kilka centymetrów pod powierzchnią. Przekopałem cały ogród kwiatowy poza małymi rabatkami. Gdy ziemia osiądzie, będzie można zasadzić nowe kwiaty.