New post
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 Epilog

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Antypolska kampania prasy niemieckiej przybiera coraz ostrzejsze i wulkaniczne formy. Z jednej strony przedstawia w specyficznym świetle moralne i militarne walory Polski w oczach społeczeństwa niemieckiego, z drugiej zaś stara się przedstawić w najczarniejszych barwach warunki, w jakich żyje rzekomo mniejszość niemiecka w Polsce.

Cel taktyki dowodzącej o prześladowaniu Niemców w Polsce jest przejrzysty. Jednocześnie nie podaje oczywiście prasa niemiecka nigdy żadnego z licznych codziennych wypadków prześladowań i wysiedlenia członków mniejszości polskiej bądź też wydalenia obywateli polskich z Rzeszy.

✍    Also today
maluje "Dwie Fridy"

Francuska misja wojskowa, która ma wziąć udział w rokowaniach moskiewskich, odjechała wczoraj o godz. 8 rano do Londynu, żegnana na dworcu przez ambasadora sowieckiego w Paryżu Suricza.

Wiadomość o składzie personalnym delegacji sowieckiej do rozmów wojskowych wywołała w paryskich kołach wojskowych zadowolenie, gdyż udział w niej Woroszyłowa, jak również kierowników sowieckiej armii morskiej i lądowej potraktowana została jako dowód, iż Sowiety przywiązują do tych rozmów zasadniczą wagę.

W kasynie garnizonowym. Rozmowa z prezesem Gruberem. PKO stoi bezpośrednio wobec trudności płatniczych. Jeżeli nie wzrosną zaraz możności upłynnienia się w Banku Polskim do sumy 50 milio­nów złotych, to w czasie najbliższym mogą zajść wypadki niehono­rowania czeków.

uruchamia Dinah Shore Show

Prosto po żołniersku przemówił. Ostrzegł wyraźnie Hitlera przed pokuszeniem się o Gdańsk, albowiem Polska bronić go będzie do ostatniej kropli krwi. Polska ma takie samo prawo do swego obszaru życiowego jak Niemcy. Nie trwało to przemówienie długo, ale zyskało niesłychany entuzjazm. No, a teraz czekajmy. Zobaczymy...

jest na planie "Przeminęło z wiatrem"

Nasze rezerwy złota zmniejszyły się prawie do zera, tak samo jak zapasy metali. Daleko nam jeszcze, aby osiągnąć samowystarczalność i gotowość wojskową. Jeśli nadejdzie kryzys, będziemy walczyć jedynie dla zachowania „honoru”. Ale musimy uniknąć wojny. Proponuję Ducemu, że spotkam się z von Ribbentropem – byłoby to spotkanie, na pierwszy rzut oka, o charakterze prywatnym, ale spróbowałbym kontynuować dyskusję o projekcie Mussoliniego, dotyczącym światowej konferencji pokoju. Jest dosyć przychylny. Jutro omówimy sprawę dokładniej, ale jestem przekonany, że Duce chce działać zdecydowanie, aby uniknąć kryzysu. I ma w tym rację.

Ostateczne podporządkowanie się ewangelików niemieckich hitleryzmowi. Ustanowiony w w 1938 roku urząd kierownika kościołów ewangelickich w Niemczech w osobie dra A. Wernera wprowadził przymus złożenia przysięgi na imię kanclerza A. Hitlera przez wszystkich duchownych ewangelickich Trzeciej Rzeszy. Wszystkim opornym zagrożono również pozbawieniem piastowanych stanowisk.

jest na planie "Destry znowu w siodle"