New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Instrukcja dla Krajowego Komisarza Obrony ZSRR – K.Je. Woroszyłowa, przewodniczącego delegacji radzieckiej podczas negocjacji z misjami wojennymi Wielkiej Brytanii i Francji.

1. Przede wszystkim przedstawić swoje pełnomocnictwa do negocjacji z anglo-francuską delegacją wojskową na temat podpisania konwencji wojskowej, a następnie zapytać przywódców delegacji brytyjskich i francuskich, czy mają również pełnomocnictwa od swoich rządów do podpisania konwencji wojskowej z ZSRR.


2. Jeśli okaże się, że nie mają uprawnień do podpisania konwencji, wyrazić zdziwienie, rozłożyć ręce i „z szacunkiem” zapytać, w jakim celu rząd wysłał ich do ZSRR.

3. Jeśli odpowiedzą, że zostali wysłani do negocjacji i w celu przygotowania konwencji wojskowej do podpisania, zapytać ich, czy mają jakiś plan obrony dla przyszłych sojuszników, tj. Francji, Anglii, ZSRR itp. przeciw agresji ze strony agresorów w Europie.

4. Jeśli nie mają konkretnego planu obrony przed agresją w takich czy innych wariantach, co jest mało prawdopodobne, to zapytać ich, na jaki właściwie temat Brytyjczycy i Francuzi planują prowadzić negocjacje z delegacją wojskową ZSRR.

5. Jeśli Francuzi i Brytyjczycy nadal będą nalegać na negocjacje, to należy je ograniczyć do dyskusji na temat zasadniczych kwestii, głównie dotyczących przejścia naszych wojsk przez korytarz wileński i Galicję, a także przez Rumunię.

✍    Also today

W londyńskich kołach politycznych oczekują, iż sytuacja międzynarodowa ulegnie w połowie sierpnia dalszemu zaostrzeniu. W tym czasie armia niemiecka będzie liczyć dwa miliony żołnierzy, wskutek wcielenia nowych roczników. Anglia i Francja w tym samym czasie przeprowadzą mobilizację floty, jak również ukończone zostaną wszelkie prace związane z mobilizacją lotnictwa angielskiego, francuskiego i polskiego. Oczywiście dziś nie można przewidzieć rozwoju wypadków, trzeba jednak zwrócić uwagę, iż w tym krytycznym czasie odbędzie się przy udziale Hitlera wielka manifestacja pod Tannenbergiem, oraz niedługo później zjazd partyjny w Norymberdze. Od wyników tych dwóch zjazdów, a raczej od słów, jakie na tych zjazdach padną, zależeć będzie: wojna, albo pokój.

Wieści od Nostitza (Ministerstwo Spraw Zagranicznych): trwa trzeci, ostatni etap częściowej mobilizacji przeciwko Polsce. Na górze obrzydliwe zachowanie i pierwszy raz niepokój; rozkazy i kontrrozkazy, na przykład w odniesieniu do wcześniejszego planu przeprowadzenia demonstracji marynarki wojennej przed Gdańskiem. Ribbentrop zachowuje się jak szaleniec, nieznośny w biurze, stracił tych przyjaciół, których jeszcze miał. Zaangażowany w walki z Goebbelsem, znajduje się na czarnej liście Göringa i ostatnio nie zgadza się z Hessem. Göring wciąż wydaje się najrozsądniejszy, ale - jak słyszałem dzisiaj z innego źródła - nie chce być ponownie uznany za tchórza.

Byliśmy niedawno w Gdańsku i nie stwierdziliśmy w Wolnem Mieście takiego napięcia, jakie sygnalizują codziennie niemieckie źródła informacyjne. Po drugiej stronie granicy, w Niemczech stwierdziliśmy napięcie znacznie większe.

Utrzymuje się ładna pogoda, ale nie mam okazji do wyjścia na słońce. W Winnicy było trochę więcej wolnego czasu. Wczoraj pojechaliśmy z Nikolajem na rynek. Kupiliśmy pomidory, ogórki, jajka. Nikolaj wziął kosz. Na przystanku tramwajowym jak zwykle było dużo ludzi i jak zawsze trzeba było stoczyć walkę, by wsiąść do tramwaju. Nikołaj jest zawsze taktowny, przepuszcza kobiety – po leningradzku. A tu nie jest to przyjęte, mężczyźni popychają kobiety, nawet z małymi dziećmi. Zobacz więcej

WAKACJE PREMIERA

Zeszłej nocy Premier Minister i Pani Chamberlain wyjechali do Szkocji ze stacji Euston.

Premier Chamberlain spędził weekend w pałacu Chequers.

Moskwa w te gorące dni jest centrum światowej polityki. Jesteśmy zarzucani długimi telegramami; szyfranci dosłownie wychodzą z siebie. Pod koniec tygodnia przyjeżdżają tu misje wojskowe brytyjska i francuska. Będą mieli bardzo trudne negocjacje. Nie zazdroszczę im! Mam nadzieję, że mimo wszystko można jeszcze zapobiec wojnie. Jednak dzisiaj wszystko jest tak pogmatwane, że nikt nie może z całą pewnością powiedzieć, co przyniesie dzień następny. Nie ma nic poza nadzieją na lepsze!!! Staram się zachować poczucie humoru, choć nie zawsze jest to możliwe. Tyle wszystkiego, co może prowadzić do rozpaczy. Ale nic nie pomoże! Musimy akceptować rzeczy takimi, jakimi są, a nie takimi, jakimi chcielibyśmy, aby były.

Spotkanie z gawędziarzem z Gdańska

Kołchoz w rejonie Dniepropietrowska.