New post
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 Epilog

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Minister Bonnet prosił mnie do siebie, aby poinformować o démarche, której miał dokonać dziś wobec Pana Ministra ambasador Noël wraz z generałem Musse.

Chodzi o żądanie postawione przez rząd sowiecki w rokowaniach wojskowych z Francją i Anglią wpuszczenia w razie wojny wojsk sowieckich na nasze terytorium oraz na terytorium Rumunii. W odniesieniu do nas Sowiety pragnęłyby uzyskać zgodę na wkroczenie ich wojsk do Małopolski Wschodniej oraz „korytarza” wileńskiego.


Podkreślając ściśle tajny charakter tego komunikatu Bonnet prosił mnie poinformować Pana Ministra, iż premierowi i jemu zależy bardzo na dojściu do porozumienia z Moskwą, i że obaj są zdania, że zważywszy ściśle tajny charakter ewentualnych umów wojskowych moglibyśmy propozycję sowiecką rozważyć przychylnie.

Wobec tego, że Bonnet rozmawiał ze mną tylko informacyjnie, oświadczyłem mu, że powyższe zakomunikuję Panu Ministrowi i uchyliłem się od dyskutowania szczegółów, na co B. miał ochotę.

Trudno mi przypuszczać, aby Bonnet miał jakiekolwiek wątpliwości, co do naszej odpowiedzi, sądzę raczej, że chodzi albo o złożenie na nas winy zerwania rokowań moskiewskich, albo też Francuzi i Anglicy mają nadzieję, że rząd sowiecki nie będzie nalegał na sprawy dotyczące nas i Rumunii i będzie możliwe porozumienie z nim kosztem państw bałtyckich.

✍    Also today
świętuje 25 rocznicę wstąpienia do wojska, by walczyć w I wojnie światowej

Obecną fazę sytuacji międzynarodowej charakteryzuje zalew pogłosek, utrudniających wytworzenie sobie jasnego obrazu.

W Londynie pogłoski na temat Gdańska przybierają najdziwniejsze formy. Domysły na temat powodów wyjazdu Wysokiego Komisarza Ligi Narodów w Gdańsku do Niemiec są całkowicie dowolne.

Premiera filmu “Odwaga”

Miałem dziś dwie konferencje w pałacu weneckim. Rano byłem sam, po południu towarzyszył mi Attolico. Duce jest bardziej niż kiedykolwiek przekonany, że Francja i Anglia wypowiedzą wojnę, jeśli Niemcy zaatakują. "Jeśli nie podejmą działań" - mówi - "wyślę ultimatum do Banku Francji, prosząc o dostawę złota, które jest dla Francuzów cenniejsze niż cokolwiek". Naprawdę zaczyna reagować na sposób w jaki jest traktowany przez Niemców. Zachęcam go do tego jak tylko mogę.

Inspektorat Ochrony Skarbowej melduje, że Niemcy skupują na wszystkich dostępnych giełdach walutę polską w znacznych ilościach, płacąc za drobniejsze wyższe ceny niż za banknoty wyższe (grube).

Wiele dziś ekscytacji w oficjalnych polskich kręgach. Narady Śmigłego-Rydza, Becka i generałów. Polski żołnierz został zastrzelony na granicy z Gdańskiem. Rezultat: wydany dzisiejszej nocy rozkaz, w którym instruuje się polskie oddziały, żeby strzelały do każdego przekraczającego granicę gdańską i bez ostrzeżenia.

Lunch u ambasadora Biddle. Jest pełen entuzjazmu dla swojej pracy i ma same dobre wiadomości, chociaż nie zawsze zgadzam się z jego wnioskami. Jest bardzo propolski, co jest naturalne, i  bardzo mi odpowiada. Biddle obawia się, że Francuzi i Brytyjczycy znów będą się starali załagodzić sytuację. Sugeruje też, że profesor Burckhardt, Wysoki Komisarz Ligi Narodów w Gdańsku, Szwajcar, który widział Hitlera w Berchtesgaden w ostatni weekend, może okazać się kolejnym Runcimanem.

Po południu szczegółowo analizujemy zasadność wysłania Niemcom noty, ale dochodzimy do wniosku, że lepiej jest zachować komunikację werbalną. Nota pisemna mogłaby skłonić Niemców do poproszenia o sprecyzowanie naszego stanowiska w wypadku wojny. A to ostatnia rzecz jakiej bym sobie życzył. Zobacz więcej

W niedzielę nastąpił nowy incydent w Gdańsku. W nocy zaginęła nasza motorówka z 3 urzędnikami celnymi. Dopiero w południe - po licznych zabiegach - Senat Gdański poinformował, że inspek­torzy celni Gudakowski i Słowikowski oraz kierowca motorówki Górny zostali zaaresztowani przez policję gdańską z powodu sil­nego podejrzenia o przemyt ulotek (pilnowali od strony mo­rza dostępu do stoczni Schichau - przemyt broni).

Telegram szyfrowy ministra spraw zagranicznych do ambasad w Londynie i Paryżu w sprawie wypowiedzi ministra Ciano

Ciano po powrocie z Salzburga opowiadał wśród korpusu dyplomatycznego, że Włochy nie potrzebują się liczyć z ewentualnością wojny, gdyż w razie konfliktu polsko-niemieckiego pozostanie on izolowany, Polska bowiem nie otrzyma pomocy Francji i Anglii. Zobacz więcej

W ostatnich tygodniach liczba londyńczyków objętych planem ewakuacji na wypadek wojny została zwiększona do 230.000. To wynik decyzji, wedle której dzielnice nad Tamizą i tereny na granicach metropolii zaklasyfikowano jako raczej narażone zamiast jako neutralne. Niektóre miejsca tylko częściowo zostały włączone do planu ewakuacji, w efekcie jednak zmniejszyła się liczba kwater wokół Londynu i wzrósł popyt na nie. Wcześniejszy plan dla Londynu jest teraz poprawiany i uzupełniany.