New post
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 Epilog

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Cisza nad całą Europą, powiem nawet nad całym światem, przerywana jedynie głuchymi odgłosami japońskich bomb spadających na chińskie miasta, chińskie uniwersytety i w pobliżu brytyjskich i amerykańskich statków. Ale Chiny są daleko, po co się tym martwić? Chińczycy walczą o to, co twórcy amerykańskiej konstytucji w górnolotnym języku nazwali: “Życie, wolność i dążenie do szczęścia”. I wygląda, że walczą bardzo dobrze. Wielu poważnych obserwatorów uważa, że wygrają. W każdym razie, życzmy im powodzenia! Dodajmy im otuchy – jak Wasz prezydent w zeszłym tygodniu, kiedy poinformował o rozwiązaniu umowy handlowej. Ostatecznie Chińczycy toczą naszą walkę, walkę o demokrację. Bronią ziemi, która od zarania dziejów należała do nich, przed okrutną agresją, które nie sprowokowali.

Dodajcie im zza oceanu zachęty – nikt nie wie, na kogo przyjdzie kolej. Jeśli zwyczaje dyktatur wojskowych atakowania innych krajów i innych narodów bombami, pociskami i kulami, zwyczaje wykradania cudzej własności i mordowania rozprzestrzeni się zbyt szeroko, nikt z nas nie będzie mieć prawa myśleć o letnich wakacjach przez dłuższy czas.

✍    Also today

Jeśli Herr Hitler nie rozpęta wojny, nie będzie wojny. Nikt inny jej nie rozpęta. Wielka Brytania i Francja są zdecydowane nie rozlewać krwi, z wyjątkiem samoobrony lub obrony sprzymierzeńców. Nikt nigdy nie marzył o ataku na Niemcy. Jeśli niemcy potrzebują zapewnienia o braku takiego zamiaru ze strony sąsiadów, muszą tylko powiedzieć słowo i damy najpełniejsze gwarancje w zgodzie z zasadami Ligi Narodów. Powtarzaliśmy wielokrotnie: nie prosimy w ramach bezpieczeństwa o nic, czym nie bylibyśmy gotowi szerokim gestem dzielić się z narodem niemieckim.

Ostrzegamy! Polska odeprze bezpośrednie i pośrednie zamachy! Doniosła mowa Naczelnego Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza na błoniach krakowskich.

Koledzy! 

Nie żywimy w stosunku do nikogo agresywnych zamiarów. To jest chyba jasne i nie ulega wątpliwości, tak samo, jak nie ulega wątpliwości, że przeciwstawimy się wszystkimi środkami bez reszty każdej próbie bezpośredniego, lub pośredniego naruszenia interesów, praw i godności naszego państwa.

Uważam za swój miły obowiązek stwierdzić z głębokim odczuciem i żołnierską wzajemnością, że Polska ma wśród narodów szczerych przyjaciół, którzy rozumieją sedno sprawy i którzy określili swój stosunek do nas.

Stanowisko w sprawie Gdańska w ciągu stuleci związanego z Polską i stanowiącego płuco jej organizmu gospodarczego, Polska sprecyzowała niedwuznacznie.

Nie myśmy zaczęli proces gdański, nie my wycofujemy się ze zobowiązań i nasze postępowanie będzie dostosowane do postępowania strony drugiej.

Domaga się przydzielenia dodatkowych kredytów dla Ministerstwa Rolnictwa na zakup owsa. Zapasy w czasie pokoju powinny wynosić 64 750 ton.

Rankiem. Modliłem się nad grobem wnuka. Miałem poczucie wielkiego spokoju i trwałości. Uświadomiłem sobie, że przestrzeń jest przymiotem osób i rzeczy, jak kolor żółty. Ale to nie uniemożliwia innych teorii ani nawet innej przestrzeni. Na tamtym świecie zapach, duch będą naszym narzędziem asymilacji.

Z Beninim u DucePremier Włoch w celu omówienia kwestii albańskiej rudy żelaza. Duce jest całkiem zadowolony z raportu. Decyduje, że w przyszłości powinienem odbyć podróż do Albanii, podczas której zostanie mi nadany Order Annuncjaty. Massimo pisze z Berlina w raczej uspokajającym tonie. Nie przewiduje żadnych natychmiastowych agresywnych kroków ze strony Niemiec, mimo że sytuacja w Gdańsku wygląda poważnie i niebezpiecznie.

Otwarcie Festiwalu Filmowego w Wenecji

Poleciłem majorowi Tatarkiewiczowi zbadać całą sprawę, której aprobowanie uważam chwilowo za dość niebezpieczne (skutki: osta­teczne stezauryzowanie srebra, bezsens bicia równocześnie monet srebrnych, utrata dochodu dla Skarbu, demonstracja dla nastrojów inflacyjnych, niemożność szybkiego wycofania się z takiej akcji, alarm na pograniczu Niemiec (Śląsk) etc.).

Lato nadal jest wyjątkowo ładne, ale sytuacja międzynarodowa wciąż groźna. Niepokoi mnie Finlandia i zainteresowanie nią, które przejawiają nie tylko Szwedzi. Szowinizm jest rozpalany przez pronazistów przy silnym poparciu socjaldemokratów. Zobacz więcej

Dziwny sen. Jestem w Bastylii, którą dowodzi Giraudoux. Zżera mnie ciekawość tej szansy odkrycia przeszłości. Niestety widzę tylko więzienie okupowane przez wypełniony po brzegi i hałaśliwy stół jadalny. Pamiętam jednak kościół położony przy Łuku Triumfalnym, gdzie chórzyści śpiewali wysokimi głosami.