New post
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 Epilog

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Nie ma realnych obszarów, gdzie mogłoby dojść do konfliktu interesów między Niemcami a Rosją. Przestrzenie życiowe Niemiec i Rosji są bliskie, ale nie zachodzą na siebie. Nie ma więc powodu do agresywnej postawy jednego kraju wobec drugiego. Niemcy nie mają żadnych agresywnych zamiarów wobec USA. Rząd Rzeszy jest zdania, że nie ma takich rozbieżności między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym, których nie można byłoby wyjaśnić w sposób satysfakcjonujący oba kraje. Są tu kwestie takie jak: Morze Bałtyckie, kraje bałtyckie, Polska, kwestie południowo-wschodnie itp. Poza tymi sprawami współpraca polityczna między dwoma krajami może mieć jedynie korzystny wpływ.

✍    Also today

Sprzeczność między ideą narodową, której przykładem są narodowosocjalistyczne Niemcy, a ideą światowej rewolucji, której przykładem są USA, w ostatnich latach była jedyną przyczyną tego, że Niemcy i Rosja znalazły się w ideologicznie wrogich obozach. Rozwój wydarzeń w ostatnim okresie wydaje się wskazywać, że różne filozofie nie są przeszkodą w rozsądnych stosunkach między dwoma państwami i przywrócenie nowej, przyjaznej współpracy jest możliwe. Okres przeciwstawienia w polityce zagranicznej może zatem zostać zakończony raz na zawsze, a droga otwarta na przyszłość będzie otwarta dla obu krajów.

uczestniczy w pogrzebie Isaaka Brodskiego w Leningradzie

Centralnym problemem jest Polska. Musi być załatwiony za wszelką cenę. Atak możliwy z naruszeniem neutralności belgijsko-holenderskiej. 

Sukcesu politycznego lub wojskowego nie można osiągnąć bez podejmowania ryzyka. Jako przeciwnicy, to tylko sprawa Anglii - poza samą Polską - z Francją holowaną w ślad za nią.

Anglia, w przeciwieństwie do 1914 r., nie wpadnie w wojnę trwającą lata. Dyskusja o Anglii, która pragnęła długiej wojny, jest bezprzedmiotowa. Żaden rząd nie zrobi z długiej wojny jako swojego głównego celu. Anglia, znając wojnę, doskonale zdaje sobie sprawę, że może przegrać i że nawet zwycięska wojna nie zrekompensuje kosztów. Zobacz więcej

Nadchodzi czas, gdy hazard przestaje się opłacać. Maszyna produkcji niemieckiej w dziale zbrojeń zdradza oznaki coraz większego przemęczenia zarówno jeżeli chodzi o element ludzki jak współczynnik mechanizmu.  Nie kończą się na tym objawy stanu podgorączkowego, w jakim żyje organizm gospodarczy Niemiec od szeregu lat.

Kryzys, jaki wywołały stosunki polsko-niemieckie w polityce angielskiej, a także angielska agitacja na rzecz wojny i próby przymierza, które są związane z tą polityką, powodują konieczność szybkiego wyjaśnienia stosunków niemiecko-rosyjskich. Inne istotne kwestie mogłyby, bez udziału Niemiec, ulec zmianie, co byłoby dla obydwu rządów przeszkodą w przywróceniu niemiecko-rosyjskiej przyjaźni oraz, we właściwym czasie, wyjaśnieniu wspólnych kwestii terytorialnych w Europie Wschodniej. Przywódcy obydwu krajów nie powinni zatem pozwolić na inercję, ale powinni podjąć działania we właściwym czasie. Byłoby fatalnie, gdyby wskutek wzajemnego niezrozumienia poglądów i zamiarów oba narody poszły jednak różnymi drogami.

Ciepło i przyjemnie. Damascenki (takie jak są) niemal dojrzałe. Skończyłem przygotowywać ziemię pod zieleninę. W końcu odnalazłem zaginioną kurę, wysiadła 13 jajek. Nie było jej tylko przez miesiąc. W sumie obecnie niesie się sześć (z 23 kur). Dziś po południu wsadziłem je wszystkie do klatki Eileen. Wczoraj z wielkim wysiłkiem zważyliśmy kaczkę i o ile się nie mylimy, waży około 1,7 kg (ma 6½ tygodnia). Zamierzamy więc wysłać jutro dwie największe na targ, by sprawdzić, co przyniosą.

10 jajek (3 małe).

L'Indifférent Jeana-Antoine Watteau został skradziony z Luwru

Mussolini jest zmartwiony. Nie waham się wzbudzić w nim każdej możliwej antyniemieckiej reakcji na wszelkie dostępne mi sposoby. Mówię o jego słabnącym prestiżu i odgrywaniu przez niego niezbyt doniosłej roli drugich skrzypiec. Przekazuję mu dokumenty udowadniające złe zamiary Niemców w sprawie polskiej. Zawarliśmy sojusz na przesłankach, którym teraz zaprzeczają. Są zdrajcami i nie możemy mieć żadnych skrupułów w pozbyciu się ich. Ale Mussolini ciągle ma wiele skrupułów. Zrobię co w mojej mocy, by go przekonać, ponieważ czyniąc to wyświadczę ogromną przysługę jemu i swojemu krajowi. Zobacz więcej

Informacja z Gdańska o aresztowaniu 2 inspektorów celnych i mo­torówki. Poinformowałem pana premiera i ministra Becka.

  1. Podobno został wypracowany niemiecko-włoski "kompromis" w sprawie problemu polskiego. W formie, która z pewnością nie będzie zaakceptowana przez Polskę. [Daily Telegraph]

  2. W Moskwie rozpoczęły się rozmowy urzędników brytyjskich, francuskich i radzieckich [Daily Telegraph]

Nie ma wątpliwości, że dziś niemiecko-rosyjska polityka osiągnęła historyczny punkt zwrotny. Decyzje, które zostaną podjęte w najbliższej przyszłości w Berlinie i Moskwie, będą miały decydujące znaczenie dla rozwoju stosunków między Niemcami a Rosjanami również w przyszłości. Od tych decyzji będzie zależało, czy dwa narody pewnego dnia, ponownie i bez żadnego ważnego powodu, wezmą broń przeciwko sobie, czy też stworzą nowe przyjacielskie relacje. Wcześniej oba kraje radziły sobie dobrze, gdy były przyjaciółmi i źle, gdy były wrogami. Zobacz więcej

W związku z podróżą Burckhardta, noszącą cechy negocjacji, oświadczyłem dziś ambasadorowi angielskiemu i francuskiemu, że rząd Polski uważa zachowanie Wysokiego Komisarza Ligi Narodów za niewłaściwe, gdyż p. B. prowadzi jakieś rozmowy z Rządem Rzeszy, nie należącej do Ligi, oraz innymi Mocarstwami niewątpliwie na temat Gdańska poza plecami Rządu Polskiego, który ze względu na statut Wolnego Miasta i jako członek Ligi winien być najpierw o wszystkim informowany. Zobacz więcej

przenosi się do Paryża

Jak zostaliśmy poinformowani, rząd radziecki odczuwa również pragnienie wyjaśnienia stosunków niemiecko-rosyjskich. Ponieważ jednak, zgodnie z wcześniejszym doświadczeniem, wyjaśnienie to może zostać osiągnięte jedynie powoli przez zwykłe kanały dyplomatyczne, jestem gotów złożyć krótką wizytę w Moskwie, aby, w imieniu Führera, przedstawić Stalinowi jego poglądy. Moim zdaniem tylko poprzez taką bezpośrednią dyskusję można doprowadzić do zmiany, a tym samym umożliwić ostateczne uregulowanie stosunków niemiecko-rosyjskich.

W nocy powołano w Szczebrzeszynie do służby czynnej przeszło czterdziestu rezerwistów, w tym doktora Jóźwiakowskiego i sędziego Sokołowskiego. Podniecenie e ogromne. Odjeżdżających rezerwistów odprowadziliśmy na stację. Nastrój wśród powołanych doskonały. Jestem całkiem wytrącony z równowagi. Trudno mi wykonywać zwykłą, szarą, codzienną pracę. Ponosi mnie.