New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Koledzy! 

Nie żywimy w stosunku do nikogo agresywnych zamiarów. To jest chyba jasne i nie ulega wątpliwości, tak samo, jak nie ulega wątpliwości, że przeciwstawimy się wszystkimi środkami bez reszty każdej próbie bezpośredniego, lub pośredniego naruszenia interesów, praw i godności naszego państwa.

Uważam za swój miły obowiązek stwierdzić z głębokim odczuciem i żołnierską wzajemnością, że Polska ma wśród narodów szczerych przyjaciół, którzy rozumieją sedno sprawy i którzy określili swój stosunek do nas.

Stanowisko w sprawie Gdańska w ciągu stuleci związanego z Polską i stanowiącego płuco jej organizmu gospodarczego, Polska sprecyzowała niedwuznacznie.

Nie myśmy zaczęli proces gdański, nie my wycofujemy się ze zobowiązań i nasze postępowanie będzie dostosowane do postępowania strony drugiej.

✍    Also today

Jeśli Herr Hitler nie rozpęta wojny, nie będzie wojny. Nikt inny jej nie rozpęta. Wielka Brytania i Francja są zdecydowane nie rozlewać krwi, z wyjątkiem samoobrony lub obrony sprzymierzeńców. Nikt nigdy nie marzył o ataku na Niemcy. Jeśli niemcy potrzebują zapewnienia o braku takiego zamiaru ze strony sąsiadów, muszą tylko powiedzieć słowo i damy najpełniejsze gwarancje w zgodzie z zasadami Ligi Narodów. Powtarzaliśmy wielokrotnie: nie prosimy w ramach bezpieczeństwa o nic, czym nie bylibyśmy gotowi szerokim gestem dzielić się z narodem niemieckim.

Ostrzegamy! Polska odeprze bezpośrednie i pośrednie zamachy! Doniosła mowa Naczelnego Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza na błoniach krakowskich.

Domaga się przydzielenia dodatkowych kredytów dla Ministerstwa Rolnictwa na zakup owsa. Zapasy w czasie pokoju powinny wynosić 64 750 ton.

Rankiem. Modliłem się nad grobem wnuka. Miałem poczucie wielkiego spokoju i trwałości. Uświadomiłem sobie, że przestrzeń jest przymiotem osób i rzeczy, jak kolor żółty. Ale to nie uniemożliwia innych teorii ani nawet innej przestrzeni. Na tamtym świecie zapach, duch będą naszym narzędziem asymilacji.

Cisza nad całą Europą, powiem nawet nad całym światem, przerywana jedynie głuchymi odgłosami japońskich bomb spadających na chińskie miasta, chińskie uniwersytety i w pobliżu brytyjskich i amerykańskich statków. Ale Chiny są daleko, po co się tym martwić? Chińczycy walczą o to, co twórcy amerykańskiej konstytucji w górnolotnym języku nazwali: “Życie, wolność i dążenie do szczęścia”. I wygląda, że walczą bardzo dobrze. Wielu poważnych obserwatorów uważa, że wygrają. W każdym razie, życzmy im powodzenia! Dodajmy im otuchy – jak Wasz prezydent w zeszłym tygodniu, kiedy poinformował o rozwiązaniu umowy handlowej. Ostatecznie Chińczycy toczą naszą walkę, walkę o demokrację. Bronią ziemi, która od zarania dziejów należała do nich, przed okrutną agresją, które nie sprowokowali.

Dodajcie im zza oceanu zachęty – nikt nie wie, na kogo przyjdzie kolej. Jeśli zwyczaje dyktatur wojskowych atakowania innych krajów i innych narodów bombami, pociskami i kulami, zwyczaje wykradania cudzej własności i mordowania rozprzestrzeni się zbyt szeroko, nikt z nas nie będzie mieć prawa myśleć o letnich wakacjach przez dłuższy czas.

Z Beninim u DucePremier Włoch w celu omówienia kwestii albańskiej rudy żelaza. Duce jest całkiem zadowolony z raportu. Decyduje, że w przyszłości powinienem odbyć podróż do Albanii, podczas której zostanie mi nadany Order Annuncjaty. Massimo pisze z Berlina w raczej uspokajającym tonie. Nie przewiduje żadnych natychmiastowych agresywnych kroków ze strony Niemiec, mimo że sytuacja w Gdańsku wygląda poważnie i niebezpiecznie.

Otwarcie Festiwalu Filmowego w Wenecji

Poleciłem majorowi Tatarkiewiczowi zbadać całą sprawę, której aprobowanie uważam chwilowo za dość niebezpieczne (skutki: osta­teczne stezauryzowanie srebra, bezsens bicia równocześnie monet srebrnych, utrata dochodu dla Skarbu, demonstracja dla nastrojów inflacyjnych, niemożność szybkiego wycofania się z takiej akcji, alarm na pograniczu Niemiec (Śląsk) etc.).

Lato nadal jest wyjątkowo ładne, ale sytuacja międzynarodowa wciąż groźna. Niepokoi mnie Finlandia i zainteresowanie nią, które przejawiają nie tylko Szwedzi. Szowinizm jest rozpalany przez pronazistów przy silnym poparciu socjaldemokratów. Zobacz więcej

Dziwny sen. Jestem w Bastylii, którą dowodzi Giraudoux. Zżera mnie ciekawość tej szansy odkrycia przeszłości. Niestety widzę tylko więzienie okupowane przez wypełniony po brzegi i hałaśliwy stół jadalny. Pamiętam jednak kościół położony przy Łuku Triumfalnym, gdzie chórzyści śpiewali wysokimi głosami.