New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

W dniu dzisiejszym rozpoczynają sięw Anglii manewry lotnicze zakrojone na nieznaną dotychczas skalę. W nalocie weźmie udział 800 ciężkich bombowców “nieprzyjacielskich”.

✍    Also today

Komunikują z innych giełd (Paryż!), że agenci niemieccy wyku­pują intensywnie złote polskie.

Do ambasad w Londynie i Paryżu o polsko-niemieckiej wymianie oświadczeń na temat Gdańska:

Dnia 9 bm. niemiecki sekretarz stanu wezwał chargé d'affaires ad interim R.P. w Berlinie i złożył protest przeciw wysunięciu przez Polskę żądania wobec Gdańska w sprawach celnych w formie ultymatywnej oraz oświadczył, że pewne zarządzenia polskie natury gospodarczej, wynikające z uchylania się gdańskiej gospodarki od polskiej kontroli celnej, usprawiedliwiałyby zdaniem rządu niemieckiego szukanie przez Gdańsk innych możliwości importów i eksportów, co należy rozumieć jako groźbę naruszenia jedności celnej. Zobacz więcej

W założeniach niemieckiego sztabu generalnego ziemie protektoratu stać się miały pomostem ku Ukrainie i bazą strategiczną dla operacji kierowanych przeciwko Polsce i Rumunii. Militarystyczne założenia zadecydowały o linii politycznej w stosunku do ziem protektoratu - zniesienie wszelkich pozorów odrębności władz administracyjnych i pozbawienie ludności czeskiej wszelkiej politycznej roli.

W jak wyizolowanym świecie żyją Niemcy!

Czy Niemcy utrzymają prawdziwe plany w ukryciu na później?

Każdy głupiec wie, że ich nie obchodzi Gdańsk. To tylko pretekst. Stanowisko nazistów, swobodnie formułowane podczas przyjęć, jest takie, że Niemcy nie mogą sobie pozwolić na większą siłę militarną na granicy wschodniej. Dlatego Polska, z jaką mamy dziś do czynienia, musi zostać unicestwiona. Nie tylko należy odebrać Gdańsk, który jest liną bezpieczeństwa dla Polski, ale także korytarz, Poznań i Górny Śląsk. Zobacz więcej

Niemcy trzeszczą gospodarczo i finansowo! W tym stanie rzeczy nie mogą rozpoczynać walki z całym światem!

Przypadkowo udało mi się kupić spodnie. Materiał jest przyzwoity, ale są trochę za krótkie. Mimo tego wziąłem. Zapłaciłem 250 rubli. I zaniosłem do krawca do przedłużenia, jeśli będzie to możliwe.

W rozmowach dzisiejszych z ambasadorami Anglii i Francji w powołaniu na propozycje obu rządów démarche préventive zapytałem, czy rządy francuski i angielski nie uważają za wskazane zwrócenie uwagi rządu Rzeszy niemieckiej, że tego rodzaju interwencja w sprawy gdańskie zagraża pokojowi i że rządy angielski i francuski nie będą mogły być wobec niej obojętne. Prosiłem o szybką odpowiedź.

Dodałem nadto, że wobec tego, że rząd niemiecki dotychczas nie opublikował swego oświadczenia złożonego chargé d'affaires polskiemu w Berlinie, traktuję sprawę jako poufną i nie podaję do prasy, dopóki nie otrzymam wiadomości o ujawnieniu jej przez Niemcy.Interpretacja artykułów umowy warszawskiej i układu polsko-gdańskiego z 1934 roku przez Senat Wolnego Miasta Gdańska „jest w równiej mierze dowolna, nowa i sprzeczna z przestrzeganą od wielu lat praktyką, co niezgodna z literą i duchem umów obowiązujących". Zobacz więcej

Gdy się wie, że zabór Gdańska przez Niemców jest tylko etapem i podstawą do dalszych żądań, jak „odzyskanie” polskiego Pomorza („korytarza”), odcięcie Polski od morza, oderwanie następnie od niej ziem byłego zaboru pruskiego, w dalszej konsekwencji opanowanie wybrzeży Bałtyku po Litwę, Łotwę i Estonię, założenie jarzma Imperium Germańskiego na całą Europę środkową i wschodnią itd. Dziś opór Polski stał się bodaj jedynym i w każdym razie najpoważniejszym czynnikiem sprzeciwu temu groźne mu imperializmowi niemieckiemu i na tym polega dziś cała wielka waga problemu Gdańska. Zobacz więcej

Duce jest przekonany bardziej niż kiedykolwiek o konieczności opóźniania konfliktu. Sam opracował zarys raportu dotyczącego spotkania w Salzburgu, który kończy aluzją do międzynarodowych negocjacji uregulowania problemów tak niebezpiecznie zakłócających życie Europy. Zobacz więcej